Gå til sidens hovedinnhold

Krigsforbrytermistenkt kan utleveres

Høyesterett forkaster anken til serber som er siktet for krigsforbrytelser.

Høyesterett har forkastet anken fra Vukmir Cvetkovic, som er ønsket utlevert i forbindelse med krigsforbrytelser som ble utført under krigen i Jugoslavia på 1990-tallet.

Søkte asyl
Serbiske Cvetkovic (40) kom til Norge i juli 2007, og i desember samme år fikk han innvilget asyl med status som flyktning.

Knapt et år senere, i november 2008, ble han siktet for krigsforbrytelser begått i mars 1999 og FNs Kosovopoliti UNIMIK har begjært mannen utlevert fra Norge.

Ifølge siktelsen skal han i uniform og bevæpnet ha truet albanere til å forlate sin hjem og deretter satt fyr på husene. Cvetkovic har vært fengslet siden 10. mars 2009.

Les: Krigsforbrytermistenkt pågrepet i Orkanger

Les også: Krigsforbrytermistenkt fengslet i fire uker

I september i fjor kom Oslo tingrett frem til at vilkårene for utlevering anses å være oppfylt, og Borgarting lagmannsrett forkastet ved i oktober hans anke.

Nå har også Høyesterett forkastet anken.

Kosovokrigen
Krigen startet som borgerkrig, men utviklet seg til en internasjonal storkonflikt.

Som en provins sør i Serbia utgjorde Kosovo en del av Jugoslavia. Albanske separatister startet i 1996 med geriljakrigføring mot de serbiske styresmaktene, som undertrykket albanerne, og i 1999 gikk NATO inn i konflikten.

Store befolkningsgrupper havnet på flukt, og i følge det internasjonale Røde Kors ble flere enn 10 000 kosovoalbanere drept. 3 000 kosovoalbanere er fortsatt savnet.

Kommentarer til denne saken