Den prinsipielle dommen fra Høyesterett kan få store konsekvenser for mobile vinnings-kriminelle som reiser rundt i Norge. Høyesterett mener at inndragning av biler til mobile vinningskriminelle er et godt virkemiddel for å bekjempe denne typen kriminalitet.

Rumeneren ble i Dalane tingrett funnet skyldig i å ha stjålet 600 meter med kobberledning til en verdi av 20.000 kroner. Mannen fikk 60 dagers fengsel, og måtte betale 10.000 kroner i erstatning til Dalane Energi IKS der kobberledningene var stjålet.

Ville beholde bilen
I tillegg besluttet tingretten at mannens Mercedes Vito varebil skulle konfiskeres. Dette motsatte mannen seg og har forsøkt å bekjempe avgjørelsen hele veien til Høyesterett.

Les også: Bygda kjeppjaget dieseltyver

Les også: - Sånn gjør vi med dieseltyver hvis politiet ikke gjør noe!

Høyesterett kom til at varebilen skulle inndras. På gjerningstiden hadde domfelte oppholdt seg i Norge noen få måneder. Han hadde ikke noen ordinær jobb, men livnærte seg i noen grad ved svart arbeid. Han bodde alene i varebilen, uten fast adresse. Familien var igjen i Romania. Han stod i forbindelse med andre utenlandske vinningskriminelle.

Høyesterett har lagt vekt på at tyveriet ble gjennomført etter planlegging og rekognosering, av flere i fellesskap. Varebilen var et nødvendig redskap. Forholdet hadde likhetstrekk med såkalt «mobil vinningskriminalitet».

Overtatt bilen fra annen domfelt
Domfelte hadde overtatt bilen fra en annen rumensk statsborger som var bortvist fra Norge på grunn av tyverier, blant annet ved bruk av den samme varebilen.

Inndragning fremstod etter Høyesteretts vurdering som sterkt ønskelig, og godt egnet, virkemiddel for bekjempelse av denne typen kriminalitet, både med hensyn til de allmennpreventive virkningene, og at inndragning konkret begrenser det aktuelle kjøretøyets potensial som redskap for kriminalitet.