Gå til sidens hovedinnhold

- Kriminelle bør være i lukket asylmottak

Personer som begår alvorlig kriminalitet mens de søker om asyl, bør være i lukket asylmottak til de kan reise ut av landet, mener Torbjørn Røe Isaksen (H).

Onsdag fortalte TA at Nav Skien først avslo stønad til en person som er utvist fra Schengen-området og oppholder seg ulovlig i Norge.

Men vedtaket ble så opphevet og omgjort av Fylkesmannen, som sier at personen har rett til økonomisk stønad og midlertidig botilbud inntil vedkommende kan forlate landet.

Det skriver Telemarksavisa.

Torbjørn Røe Isaksen (H), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener «saken reiser flere interessante problemstillinger». Og med bakgrunn i denne konkrete saken, vil han rette flere spørsmål til arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

- Mennesker som har brutt forutsetningene for opphold i Norge fordi de har begått kriminalitet, bør etter min mening være resten av behandlingstiden på lukket asylmottak, sier Isaksen.

Dette vil også komme opp som et forslag på Høyres landsmøte, varsler han.

- Svært betenkelig
Fylkesmannens påpekning om at Nav ikke har hjemmel til å gi politiet opplysninger om personer som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, får Isaksen til å reagere.

- Dette er svært betenkelig. Det bør være et utgangspunkt at folk som søker om støtte hos Nav både må legge frem ID-kort, og vise hva slags tilknytning de har til Norge. Nav må kunne sjekke om vedkommende har rett til lovlig opphold eller ei. Dette er ikke et krav i dag.

Isaksen mener også at hele dette området er preget av forvirring, og at det mangler tydelige retningslinjer.

- Blant annet forteller jo Nav Skien at det er høyst usikkert hvem som skal betale retur for vedkommende. Dette vil jeg ta opp i spørsmål til skriftlig besvarelse fra statsråden.

- Et hån
Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp), reagerer kraftig på saken i TA.

- Det at personer som oppholder seg ulovlig i Norge har krav på sosialhjelp fra kommunene, er en hån mot alle nordmenn som virkelig har det vanskelig og er nødt til å leve på sosialhjelp.

Regelverket som åpner for at Nav i kommunene plikter å utbetale sosialhjelp til folk som oppholder seg ulovlig i Norge, ble innført med virkning fra 1. januar 2012. For eksempel kan det søkes om hjelp til dekning av utgifter til tannlege og bolig.

Eriksson har tidligere tatt dette opp med daværende arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm. Hun slo fast at denne gruppen har krav på det som kan kalles nødhjelp, og at dette handler bare om noen dager før de reiser.

- Men vi ser jo at dette handler ikke om bare noen dager, det handler om flere måneder, sier Eriksson nå.

Paradoks
Torsdag sendte han spørsmål til skriftlig besvarelse fra arbeidsminister Huitfeldt, hvor det vises til den konkrete saken i Skien.

- Jeg vil vite om hun vil endre den nevnte forskrift, slik at det blir slutt på at kommunene plikter å betale ut sosialhjelp og gi bolig til folk som ikke har lovlig opphold.

Han mener det også er et stort paradoks at Nav ikke har hjemmel til å gi politiet opplysninger om personer som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse.

- Frp vi vil gjøre det enklere å for etatene å varsle hverandre om ulovligheter som foregår.

Les flere saker fra Telemarksavisa.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken