*Nettavisen* Nyheter.

Kriseemisjon og sjefsoppsigelse i Kredittbanken

KredittBanken gjenomfører en kriseemisjon og varsler nye tapsavsetninger i fjerde kvartal. Samtidig har adm. direktør Dag Bjørneset sagt opp

19.05.08 00:59

KredittBanken planlegger å gjøre en emisjon på minimum 67 millioner kroner og maksimum 80 millioner kroner.Kursen settes til bare 2,50 kroner, mens siste omsetning er 9,50 kroner.Emisjonen gjøres med fortrinnsretter til aksjonærene, og disse vil bli søkt notert på Oslo Børs.Mimimumsbeløpet er garantert.Olav Nilse Sundes Color Group er med i garantikonsortiet, og kan få en eierandel på opp til 25 prosent hvis garantien blir gjort gjeldende fullt ut. Man har på visse vilkår fått dispensasjon fra Finansdepartementet for eierbegrensningsreglene for dette.Samtidig meldes det at adm. direktør Dag Bjørneset sagt opp.Det meldes også at man etter en gjennomgang i forbindelse med emisjonen vil foreta tapsavsetninger på 14,65 millioner kroner knyttet til enkeltengasjement i fjerde kvartal.I tillegg foretas det bransjevise spesifiserte tapsavsetninger på 20 millioner kroner knyttet til finansiering av bransjene fiskeri, eiendom og finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, heter det i meldingen.- Banken har gjennom høy innskuddsvekst i andre og tredje kvartal oppnådd en tilfredsstillende likviditetssituasjon med en innskuddsdekning på 90 prosent. Banken har som mål å opprettholde høy innskuddsdekning framover, men kapitalforhøyelsen vil også være positiv for låneadgangen i pengemarkedet, heter det.- Med den planlagte emisjonen vil bankens soliditet bli styrket så vidt mye at det vil bli mulig å håndtere tapsnivåer i 2004 og 2005 som er høyere enn antatte normaltap, heter det.- Målsettingen er å gjenvinne full strategisk og finansiell handlefrihet innen 2006. Banken vil ha sterk fokus på å redusere omfanget av problemengasjement og vil fortløpende arbeide for å forbedre porteføljekvaliteten, heter det videre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.