Gå til sidens hovedinnhold

Kriseforskrift åpner for brakker og teltleirer for asylsøkere

Justis- og beredskapsministeren ber om fullmakt til å fravike ordinær lovgivning hvis det skulle oppstå et akutt behov for innkvartering av asylsøkere.

Den foreslåtte kriseforskriften ble sendt ut på høring søndag ettermiddag.

Formålet er ifølge Justis- og beredskapsdepartementet å gi Utlendingsdirektoratet (UDI) mulighet til å fravike plan- og bygningsloven og naboloven hvis det skulle oppstå et akutt behov for midlertidig innkvartering av asylsøkere i forbindelse med viruskrisen.

Høringsinstansene får bare én dag på seg til å svare.

Direktestudio: Alt om koronakrisen

Frykter akutte situasjoner

Den foreslåtte forskriften er hjemlet i den nye koronaloven, som gir justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og resten av regjeringen vide fullmakter i kampen mot koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet begrunner forslaget med at spredningen av koronaviruset kan føre til situasjoner der det oppstår et så brått behov for midlertidig innkvartering av asylsøkere at ordinær lovgivning ikke kan følges. Det kan for eksempel skje hvis det bryter ut sykdom på et asylmottak, eller hvis antallet asylsøkere øker brått.

«I en akuttsituasjon må UDI kunne etablere nytt byggverk for innkvartering av asylsøkere, slik som brakker eller teltleirer, eller ta i bruk eksisterende byggverk til nytt formål», forklarer departementet i høringsnotatet.

Les også: Hjemmekontor: Psykolog frykter for småbarnas psykiske helse under korona-krisen

Frp sier nei

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim reagerer kraftig på signalene.

Han varsler at Fremskrittspartiet vil si nei til forskriften i Stortinget fordi ressursene nå må brukes på helseberedskap, og ikke på asylsøkere.

– Det er helt utrolig at regjeringen har tenkt å bruke enda mer ressurser på asylsøkere i den krisen landet nå er i, sier Helgheim.

– Asylsøkere legger beslag på plass og ressurser vi kunne brukt på å redde liv, sier han.

Foreslår mottak på hotell

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen mener på sin side at smitteverntiltak for asylsøkere en selvfølge.

– Det er bra at regjeringen ser det og vil sørge for at de ikke bor så tett som nå, for det er smittefarlig, både for asylsøkerne og ansatte, sier hun.

Ifølge Andersen bør regjeringen vurdere å bruke hoteller til å huse asylsøkere.

– De står tomme, og staten må betale både ansatte og eiere for at de ikke skal gå konkurs. I en kriseperiode er det god bruk av statlige penger å sikre at næringslivet får nytte av de ekstra oppgavene som kommer, sier hun.

Les også: Ekspertene om den nye privatøkonomien: Beintøft, men ikke uten lyspunkter (+)

Kommentarer til denne saken