Kriseutvikling i Europa: Ingen land føder nok barn

Stadig færre europeere velger å få mange barn. Ingen av EU/EØS-landene er nå i nærheten av å opprettholde eget folketall ved hjelp av fødsler.

Stadig færre europeere velger å få mange barn. Ingen av EU/EØS-landene er nå i nærheten av å opprettholde eget folketall ved hjelp av fødsler. Foto: Istock

Det er bare det at folk blir eldre - og innvandring - som holder Europas folketall oppe.

13.03.19 18:58

Statsminister Erna Solberg benyttet sin nyttårstale til å rope et stort varsko om fallende fødselstall. Nordmenn får ganske enkelt for få barn til å opprettholde befolkningstallet, og dette vil over tid legge stort press på velferdsstaten.

Et land trenger i snitt å få rundt 2,1 barn for å opprettholde folketallet, men tall for 2018 viste at nordmenn nå får færre barn enn noen gang. I 2018 falt det såkalte fruktbarhetstallet for første gang under 1,6 barn i Norge. Vi endte endte på 1,56 barn.

Europa klarer ikke å føde nok barn

Men problemet med for få barn er ikke noe særnorsk fenomen: Nye tall fra Eurostat viser at gjennomsnittlig fødselsrate i EU/EØS-landene i 2017 var på 1,57 barn - ned fra 1,66 på bare fem år.

Fødselsraten i EU/EØS-land har falt markant de siste årene.

Ifølge Eurostats statistikk er det bare ett land som de følger der kvinner i snitt fikk mer enn to barn, nemlig Tyrkia. Men også i Tyrkia falt tallet i 2017 under 2,1 barn.

Fratrukket innvandring og økt levealder, trengs det rundt 2,1 barn i snitt per kvinne. Norge er et ganske gjennomsnittlig land i EU.

Faller mye i topplandene

Tallene fra Eurostat viser samtidig at de EU-landene med høyest fødselsrate opplevde nedgang i 2017 - og de fleste helt i toppen har sett en markant nedgang over tid. Tydeligst er dette i Irland der pilen peker rett ned fra et forholdsvis høyt nivå.

I de landene med høyest fødselsrate, er det stort sett markant fall i fødselsratene.

I andre enden av listen finner vi mange av landene som har vært gjennom store økonomiske kriser de siste årene. Fire av de seks landene med lavest fødselsrate er de såkalte PIGS-landene som har vært gjennom økonomisk krise de siste årene.

Med unntak av Portugal er det ingen av landene på bunn som ser ut til å klare å snu den negative utviklingen.

Befolkningen øker trass lave fødselstall

Til tross for at fødselsraten i Europa er langt under det som er nødvendig for å opprettholde folketallet, viser likevel tall fra Eurostat at antall innbyggere øker.

Det er i all hovedsak to årsaker til det: Det ene er at EU-land de siste årene har hatt en betydelig innvandring som alene står for nesten hele økningen i innbyggertallet.

Det betyr at selv uten innvandring ville innbyggertallet i EU-land gått marginalt opp. Årsaken til at den ikke faller er i all hovedsak at gjennomsnittlig levealder har økt med nesten ett år for menn og et halvt år for kvinner på de seks årene.

Gjennomsnittlig levetid er nå for kvinner 83,5 år, mens den er 78,3 år for menn.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag