Med 2,3 milliarder troende er kristne verdens største religiøse gruppe, og fortsatt er det de kristne som får flest babyer. Islam følger som nummer to, med 1,8 milliarder troende.

Ifølge Pew Research Centers rapport "The Changing Global Religious Landscape" kan dette endre seg i løpet av noen tiår. Innen 2060 mener de at 32 prosent av verdens befolkning vil være kristne, og 31 prosent vil være muslimer.

Babyboom

Fra 2010 til 2015 fikk kristne 223 millioner babyer, mens muslimer fikk 213 millioner babyer. Forskerne mener muslimers fødselsrate vil stige de neste 20 årene, slik at innen 2035 får muslimer flere barn enn de kristne.

Les: Ap-politikere vil fjerne K-en i faget KRLE

Forskerne mener alt å se et tydelig signal. 24 prosent av verdens befolkning er i dag muslimer, men de fikk 31 prosent av alle nyfødte i disse fem årene. Kristne fikk også flere babyer enn sin andel av befolkningen.

Rapporten er basert på i at 2.500 folketellinger, offentlige statistikker og undersøkelser fra hele verden. Forskerne har tatt med konverteringer, men mener at fødsler og død er viktigere faktorer. Religiøs tilhørighet er basert på mors religion.

Les: Sterke reaksjoner etter «Den norske islamisten»

Aldrende kristne i Europa

Forskerne mener også at innen 2060 bor fire av ti kristne i Afrika. I Europa er det flere kristne som dør enn som fødes, og forskerne forventer at dette fortsetter. Den aldrende befolkningen i Europa betyr at kristne også hadde en høyere andel av verdens dødsfall.

Med 3,1 milliarder kristne og 3 milliarder muslimer i 2060 er det vanskelig for andre religiøse grupper å holde tritt. Innen 2060 vil det også bli flere jøder og hinduer, men ikke nok til å holde tritt med befolkningsveksten. De ikke-religiøse har så lav fødselsrate at andelen deres vil synke.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her