Den tidligere lederen i Unge Høyre og nå stortingsrepresentant for Hedmark, Kristian Tonning Riise har vært i hardt vær det siste året grunnet varsler fra flere kvinner i organisasjonen.

I januar 2018 ble det avdekket at han hadde hatt seksuell omgang med en 16 år gammel, svært beruset jente, på et fylkesårsmøte i 2014. Riise sa at han beklaget, og at det «aldri skulle ha skjedd», men at han ikke kjente seg igjen i saken slik den ble gjengitt i media.

Både Høyre og Unge Høyre har erkjent grov svikt i behandlingen og oppfølgingen av varslene om Riise. Politiet fortalte en måned etter varslene at de ikke vil åpne etterforskning mot han.

Lei seg

– Jeg kommer ikke til å søke renominasjon til Stortinget. Det er en avgjørelse jeg har tatt i dialog med Innlandet Høyre og etter rådføring med gode venner, sier han til Nettavisen.

Stortingsrepresentanten sier han er oppriktig lei seg for det som har skjedd, og at han har oppført seg på en uakseptabel måte.

– Jeg har tidligere oppført meg på en måte som ikke er akseptabel og det er jeg oppriktig lei meg for. Jeg kan ikke annet enn å gjenta min uforbeholdne unnskyldning til de som har opplevd det, sier han.

Han håper denne avklaringen vil legge ballen død for Innlandet Høyre, slik at de kan fokusere på kommune- og fylkestingsvalget til høsten.

– Jeg ønsker ikke at spørsmål knyttet til min reniominasjon skal ta oppmerksomheten fra de lokale kandidatene som stiller til valg i Innlandet til høsten, sier Riise til Nettavisen.

Følte seg bundet

Riise sier han har følt det er mye han ikke har kunne sagt om sin sak.

– Det er mye jeg har ønsket å si om min sak, men som jeg ikke har følt at det har vært rom for å si. Det er både fremkommet anklager jeg mener er direkte usanne og fremstillinger av hendelser som er misvisende, sier han til Nettavisen.

Støtter #Metoo

Riise sier at selv om folk ikke nødvendigvis tror han, støtter han Metoo-kampanjen. Det er på tross av at han er en av dem som nå både har fått kjørt seg i media og nå ender opp med å trekke seg fra nominasjon nettopp grunnet Metoo.

– Jeg vil også understreke, så får folk tro meg på det eller ikke, at jeg fra starten av har ment at metoo-kampanjen var en viktig kampanje. Det har hersket en ukultur i altfor mange miljøer, og det har vært helt nødvendig å belyse hvordan skjevheter i maktposisjoner og alder gjør at ulike situasjoner oppleves ulikt fra ulike ståsteder, sier Riise.

Tre år igjen

Det er fortsatt nærmere tre år igjen av denne stortingsperioden, og høyrepolitikeren vil fullføre perioden.

– Jeg har tenkt å bruke de årene så godt jeg kan til å jobbe for viktige saker for Høyre og Innlandet. Det er heldigvis mye politikk som skapes utenom avisspaltene og debattflatene, og der er det fortsatt mye jobb jeg kan og må gjøre.


Her er Kristian Tonnings Riises uttalelse i sin helhet:

Den siste tiden har det blitt oppmerksomhet rundt min eventuelle renominasjon til Stortinget. Det er en debatt jeg verken har oppfordret til eller ønsket å delta i. Jeg har ment at dette uansett er feil tidspunkt å ta stilling til dette og har derfor ikke gitt noen kommentarer til denne problemstillingen. Det er opp til nominasjonskomiteen og til slutt nominasjonsmøtet i de enkelte fylkene å avgjøre hvem de vil nominere til Stortinget. Den prosessen verken er eller bør være i gang nå, for før den tid skal vi ha et kommune- og fylkestingsvalg.

Den siste tiden har likevel gjort det klart for meg at det er umulig ikke å avklare dette nå. Jeg ønsker ikke at spørsmål knyttet til min renominasjon skal ta oppmerksomheten fra de lokale kandidatene som stiller til valg i Innlandet til høsten. Innlandet Høyre trenger arbeidsro, som er en forutsetning for at de gode kandidatene våre skal kunne snakke om politikk. Det er også viktigere enn noen gang at Innlandet Høyre kan være en tydelig politisk stemme i saker som betyr noe for folk i distriktene.

Derfor har jeg kommet frem til at det eneste riktige er å avklare dette nå. Jeg kommer ikke til å søke renominasjon til Stortinget. Det er en avgjørelse jeg har tatt i dialog med Innlandet Høyre og etter rådføring med gode venner.

Jeg har tidligere oppført meg på en måte som ikke er akseptabel og det er jeg oppriktig lei meg for. Jeg kan ikke annet enn å gjenta min uforbeholdne unnskyldning til de som har opplevd det. Det er samtidig mye jeg har ønsket å si om min sak, men som jeg ikke har følt at det har vært rom for å si. Det er både fremkommet anklager jeg mener er direkte usanne og fremstillinger av hendelser som er misvisende. Samtidig har jeg håpet at tiden vil gjøre det mulig å komme med noen flere nyanser. Som alt annet i verden er heller ikke dette svart/hvitt. Jeg håper det blir mulig å si noe mer om dette etterhvert, når det er klart at jeg ikke har noen intensjoner om å søke noen politiske verv.

Jeg vil også understreke, så får folk tro meg på det eller ikke, at jeg fra starten av har ment at metoo-kampanjen var en viktig kampanje. Det har hersket en ukultur i altfor mange miljøer, og det har vært helt nødvendig å belyse hvordan skjevheter i maktposisjoner og alder gjør at ulike situasjoner oppleves ulikt fra ulike ståsteder.

Så er det fortsatt nesten tre år igjen av denne stortingsperioden. Jeg har tenkt til å bruke de årene så godt jeg kan til å jobbe for viktige saker for Høyre og Innlandet. Det er heldigvis mye politikk som skapes utenom avisspaltene og debattflatene, og der er det fortsatt mye jobb som kan og må gjøres.


Espen Teigen har tidligere vært rådgiver i Fremskrittspartiet.