Fredag ettermiddag ble det bekreftet at Riksadvokatens påstand er at Viggo Kristiansen bør frifinnes for drapene som fant sted i Baneheia i 2000

Påstanden fra Riksadvokaten betyr ikke at Kristiansen er frifunnet ennå, da saken må behandles i domstolen først. Det er dog sannsynlig at Borgarting lagmannsrett vil rette seg etter Riksadvokatens påstand.

Viggo Kristiansens far, Svein Kristiansen, er glad for avgjørelsen.

– Det enkleste svaret er: Endelig! Jeg føler helt klart på en enorm lettelse. Vi har kjent på dette i 20 år. Vi er veldig lettet og glade, sier han til Nettavisen.

– Hva vil dere gjøre nå?

– La livet går videre. Det er det som betyr noe. For oss og Viggo.

– Kan gå videre nå

Viggo Kristiansens bror, Trond, synes det er vanskelig å si hva påstanden vil bety for brorens dagligliv, så raskt etter at påstanden er blitt kjent.

Han forteller at broren på et vis har sittet på vent i 20 måneder, etter å ha fått beskjed om at saken ville gjenopptas.

– Han har jo bodd hjemme på det gamle rommet sitt uten mulighet til å jobbe, sier Trond Kristiansen til Nettavisen.

Og fortsetter:

– Nå kan han jo ta livet opp igjen, og gå videre etter 22 år.

– Selvfølgelig fantastisk

Også Trond forteller at han føler lettelse og glede etter avgjørelsen i dag.

– Selvfølgelig er det fantastisk at det har kommet en avgjørelse. Den var jo ventet, men det er uansett spennende og godt å høre Riksadvokaten si det.

Han sier at familien Kristiansen ikke har planlagt å gjøre noe spesielt i kveld, i forbindelse med nyheten som er kommet om broren.

Likevel er han klar på at det er en dag for feiring.

– Ja, det er jo det. Men vi gjør ikke noe spesielt. Vi har ikke planlagt noe, gjentar han.