Man kan kritisere Trump for både form, og til dels innhold, men kritikken han retter mot verdens helseorganisajson (WHO) er på sin plass. Det er ingen tvil om at organisasjonen har feilet grovt i håndteringen av det som nå har blitt til en global pandemi. Videre viser situasjonen rundt WHO at vesten langt på vei har mislyktes i sin tilnærming til globale organisasjoner.

Nettavisens Nyhetsstudio: Følg utviklingen av korona-pandemien her

Feilet før

Det er ikke første gangen WHO sliter med å innse fakta. I 2014 ble Afrika hardt rammet av ebola. Rundt 11.000 menneskeliv gikk tapt. Etter at ebola-pandemien var over kom det frem at WHO hadde hovedansvaret for katastrofens omfang. Det skyldtes organisasjonens sendrektighet med å stadfeste alvorligheten i situasjonen, dette til tross for råd fra organisasjonens egne eksperter. Senere kom det frem at WHO ikke ville trykke på «pandemiknappen» av frykt for å skade de afrikanske landenes økonomi og vekke deres harme.

Suksesshistorien vi ikke hørte om

14. januar 2020 publiserte en WHO Twitter-melding hvor det ble påstått at COVID-19-smitte ikke ble spredt fra menneske til menneske. 14 dager tidligere hadde Taiwan kommet til den motsatte konklusjonen.

Nettavisen Pluss: Rekordmange nye aksjonærer – disse 24 aksjene er mest populære

Allerede 31. desember 2019 forsøkte Taiwan å varsle WHO. Dette falt for døve ører. Derfor valgte øynasjonen å iverksette egne tiltak for å håndtere situasjonen de antok ville utfolde seg. Blant tiltakene som ble iverksatte for var å innføre begrensninger på innreise og utstrakt testing av tilreisende. Videre ble det iverksatt produksjon av smittevernsutstyr og rasjonering av disse.

Med disse tiltakene klarte Taiwan å få kontroll på situasjonen betydelig raskere enn samtlige europeiske land. Landet har over 20 millioner innbyggere - og kun 400 smittede. Landet har ikke vært i en lock down-situasjon som store deler av Europa.

Les også: Disse grepene må du ta umiddelbart om du sendes til Nav nå

Lyttet til Kina

Årsaken til at Taiwans advarsler ble oversett, og deres vellykkede tilnærming ikke nevnes, er det faktum at WHO på ordre fra Kina har utestengt Taiwan fra organisasjonen.

De fleste land som samarbeider med Kina er tvunget til å godta Kinas såkalte «One China Policy» - som enkelt forklart betyr at all omtale og anerkjennelse av Taiwan vil møtes med politiske og økonomiske sanksjoner fra Beijing.

WHO er intet unntak. En av de første uttalelsene Dr. Tedros kom med som fersk leder for WHO var å bekrefte sin støtte til Kinas «One China Policy».

Erfaring med tildekning

WHOs etiopiske generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som ofte kun omtales som Dr. Tedros, er ikke ukjent med å tildekke kriser forårsaket av smitteutbrudd.

Les også: Håver inn på korona-krisen

Dr. Tedros var Etiopias helseminister i perioden 2005-2012, og deretter utenriksminister frem til 2016.I denne perioden var Etiopia det eneste landet på Afrikas Horn som ikke hadde kolera-utbrudd. Ifølge egne rapporter hadde landet sitt siste kolera-utbrudd i 2006. På Dr. Tedros’ vakt omtalte landet kolera som akutt vannaktig diaré (AWD). Testing fra samme periode gjennomført av FN viser at det var et kolerautbrudd i landet.

Truet til stillhet

Samtidig som regjeringen offisielt nekter for at det finnes kolerautbrudd blir hjelpeorganisasjoner i landet instendig bedt om ikke snakke om kolera, og Humans Right Watchs (HRW) representanter fortalte at lokalt helsepersonell ble truet til stillhet. Intervjuer som organisasjonen gjennomførte viste at helsearbeidere ble instruert til å omtale kolera-pandemien som herjet landet som diaré.

Lokale myndigheter i Etiopia ble beskrevet som undertrykkende og nærmest besatt av å tildekke forholdene. Etiopia har et av verdens mest undertrykkende regimer. Dermed vil ikke slikt press lett kunne overses av lokalbefolkningen.

Les også: Vil ha billige dieselbiler til flyktningfamilier – politikerne tvinger gjennom dyre elbiler

Tildekkingen av kolerautbruddene i Etiopia ligner mistenkelig på det som har funnet sted i sammenheng med COVID-19.

WHO har feilet grovt

En av WHOs hovedfunksjoner er ved gjennomsiktig, tidsriktig og klar kommunikasjon forhindre at smittsomme sykdommer spres og blir til globale pandemier. WHO har mildt sagt mislyktes, og dette skyldes ene og alene det faktum at man har latt land som Kina og deres like få overta viktige globale organisasjoner.

Så kan man være uenig med Trump, men vi kommer ikke unna at WHO har feilet, og feilet grovt. Det skyldes organisasjonens ledelse. En ledelse som ser ut til å sette enkeltmedlemmers interesser over verdenssamfunnets interesser. WHO har på linje med mange andre internasjonale organisasjoner utviklet en svært uheldig kultur, som er befengt med varierende grad av korrupsjon, nepotisme og sterk politisering.

Nettavisen Pluss: 24 tips: Matvaretriksene som sparer deg tusenlapper i butikken

Det skader ikke at også vi som en selvstendig nasjon tar stilling til forholdene i WHO, og de utfordringer det medfører for oss, våre borgere og våre allierte. Japan og Australia har også sagt at de vurdere å kutte støtten til WHO. Vi bør også vurdere en innsats for å korrigere kursen til verdens helseorganisasjon.