Oslo (NTB-Gunnhild H. Bjerve): Organisasjonen frykter at flyktninger som trenger beskyttelse, ikke vil få behandlet saken sin.

– Ungarn har en politikk overfor asylsøkere som er svært negativ. De er veldig tydelige på at de ikke ønsker å ta imot asylsøkere og behandle søknadene. Det er rapporter om at asylsøkere blir trakassert. Den politiske retorikken er svært negativ, særlig mot muslimske asylsøkere, sier NOAS-leder Ann-Magrit Austenå til NTB.

Ungarn topper listen over land Norge ønsker å sende asylsøkere til under Dublin-reglene, skriver Aftenposten. 860 anmodninger om retur er sendt til Ungarn i 2015. Totalt anmodet Norge om 2.867 returer til andre Dublin-land i fjor.

Dublin-avtalen slår fast at asylsøkerne skal returneres til det første landet de er blitt registrert i.

Anke i Høyesterett

Høyesterett skal dette halvåret behandle en anke om retur til Ungarn. Spørsmålet Norges høyeste domstol skal ta stilling til, er om myndighetene må foreta en faktisk vurdering av asylsøkerens situasjon ved en retur til landet, ikke bare vise til nasjonale regler og internasjonale forpliktelser. Saken er berammet til 6. mars.

Utlendingsnemnda, som behandler klager på asylavslag, opplyser til Bergens Tidende at den har behov for å undersøke praksisen i Ungarn nærmere. I påvente av denne avklaringen har nemnda satt 124 Dublin-returer til Ungarn på vent.

Asylsøkere som ikke benytter seg av muligheten til å klage, blir imidlertid fortsatt sendt til landet. Fra januar til og med november i fjor gjennomførte Politiets utlendingsenhet 31 Dublin-returer til Ungarn. Tall for hele fjoråret er ventet på fredag.

Så langt er Hellas det eneste Dublin-landet Norge og andre land ikke returnerer asylsøkere til, etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo fast at Hellas bryter asylsøkernes rettigheter.

Sier nei?

Austenå påpeker at det er svært usikkert om Ungarn vil være villig til å ta imot Dublin-returer, eller om landet vil trekke ut prosessen for å unngå å ta imot folk. Det til tross for at landet er forpliktet til å ta imot dem.

Ungarns ambassadør til Norge, Anna-Marie Siko, mener landet ikke kan ta tilbake de 391.000 flyktningene som har blitt registrert i landet.

– Det kan sette hele landet i fare, sier hun til Aftenposten.

NOAS er bekymret for om Ungarn vil sende de returnerte asylsøkere videre til Serbia, som de fleste av asylsøkerne har reist gjennom på vei til Ungarn, og som defineres som et trygt land. Men Serbia har sendt flyktninger tilbake til land hvor det helt klart har foreligget beskyttelsesbehov, sier Austenå.

Hurtigbehandling

I en rapport utarbeidet av Den ungarske Helsingforskomiteen for Det europeiske rådet for flyktninger (ECRE), får Ungarn kritikk for hurtigbehandling av asylsøknader, med ankefrister som er svært vanskelig å oppfylle i praksis.

Hurtigbehandlingen er ment å få bukt med grunnløse asylsøkere, men det er stor fare for at disse prosedyrene vil bli brukt som en hovedregel, ifølge rapporten.

Det heter også at nye lover som ble vedtatt i høst, legger alvorlige hindringer i veien for å gjenoppta behandlingen av søknadene til asylsøkere som er returnert fra et annet Dublin-land.