Gå til sidens hovedinnhold

Kritiserer uføredebatten

Attføringsdirektør Johan-Martin Leikvoll i NHO kommer med en kraftig kritikk av debatten om unge uføre

Oslo (ANB):- Debatten er forflatet og lite kunnskapsbasert, sier Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Leikvoll mener at altfor mange slenger rundt seg med lettvinte påstander uten å komme med løsninger til hvordan flere kan komme i arbeid. Denne beskjeden går til politikere, journalister og andre opinionsdannere som begjærlig har grepet fatt i nyordet «å nave» og krisemaksimerer så vel tall som årsaker til uføretrygd.

- Det er ikke slik at det har vært en eksplosjonsartet vekst i antall unge uføretrygdede, slik enkelte later til å tro. Korrigert for alderskullenes størrelse er det 0,2 prosent økning i andelen uføretrygdede mellom 20-24 år fra 2005 til i dag. Slike forhold synes å være glemt. Dermed er det ikke sagt at det ikke er for mange på uføretrygd. Men virkelighetsbeskrivelsen må være edruelig, sier Leikvoll.

Ikke smittsomt
Leikvoll stiller seg skeptisk til utsagn av typen «uføretrygd smitter».

- Jeg vil hevde at lettvinte forklaringsmodeller som spiller på grumsete fordommer er det som smitter mest. Frisch-senteret har vurdert om trygd smitter. Konklusjonen er todelt. I enkelte sammenhenger kan man ikke utelukke at det kan ha en viss smittende effekt innenfor en omgangskrets. Frisch-senteret fant imidlertid en annen effekt som var like sterk. Positive løsninger smitter også, ved at dersom flere i omgangskretsen kommer i jobb, er sjansen også større for at du kommer i jobb, sier Leikvoll.

- Holdninger spiller altså en viss rolle, men hvorfor er det bare det negative som får oppmerksomhet, spør Leikvoll.

Sviktende moral
Direktøren mener vi gjør oss selv en bjørnetjeneste som samfunn ved å spre budskap om sviktende arbeidsmoral hos ungdommen, et slepphendt NAV-system, misbruk og naving.

- Vi får ikke flere i jobb ved å snakke på den måten, sier Leikvoll. Han ønsker seg nå en debatt som fokuserer på løsninger. Det siste året har det ifølge Leikvoll kommet konstruktive ansatser som vil kunne gi resultater.

- Fra regjeringen har det kommet en jobbstrategi med spennende virkemidler for å øke jobbtilknytningen for personer med nedsatt funksjonsevne. Fra NHO blir det denne høsten lansert en stor satsing kalt «Ringer i vannet». Her skal NHOs 21.000 medlemsbedrifter aktivt mobiliseres til å ansette personer som har vært i et attføringsløp, sier Leikvoll.

Må fjerne køer
Han utfordrer imidlertid politikerne til å gjøre noen grep med et antikvarisk tiltakssystem som bidrar til opphopning og køer hos Nav for de personene som trenger bistand for å komme i jobb.

- Det er nylig framlagt en offentlig utredning fra det regjeringsoppnevnte Brofoss-utvalget om hvordan vi kan få enda bedre effekt av den innsatsen som gjøres for at flere som sliter skal komme i jobb, sier Leikvoll og poengterer at mange i dag må vente unødvendig lenge mellom ulike attføringstilbud.

- Debatten bør dreie seg om slike ting og ikke unødvendig hets, sier direktøren for Attføringsbedriftene i NHO. (ANB)

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett