Torsdag morgen fortalte Sveriges sosialminister, Lena Hallengren, at vårt naboland vil innføre et vaksinepass for alle som er vaksinert.

- Da kan du reise igjen blant annet, men det må være et samarbeid internasjonalt rundt dette. Vi må ha en internasjonal standard på plass, sa Hallengren.

Tidligere har både den danske og islandske regjeringen offentliggjort at også de vil utstede digitale koronapass - for å få samfunnshjulene i gang igjen. Dermed er Norge det eneste landet i Skandinavia som ikke har gått ut med denne nyheten.

Les også: Vurderer vaksinepass: - Kan bety at vi kan reise på ferie

- Innen sommeren

IKT Norge, som er en interesseorganisasjon for teknologinæringen, mener den norske regjeringen nå må komme på banen.

- Vi utfordrer norske myndigheter til å finne en snarlig løsning for digitale koronapass. Se til våre naboland, både Island, Sverige og Danmark er i gang med arbeidet, sier Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge, til Nettavisen.

Syversen mener et vaksinepass vil være svært viktig for Norge.

- En snarlig løsning på digitale vaksinepass vil være nyttige for alle, ikke minst for deler av næringslivet som har en grad av internasjonale medarbeidere, eller behov for å reise, sier han.

Han understreker også at Norge allerede har gode tekniske løsninger, som raskt kan tas i bruk.

- Norge har en svært god infrastruktur til å få på plass et digitalt vaksinepass innen sommeren. Gode norske ID-løsninger som BankID og pasientjournaler, gjør at det vil være en smal sak å utvikle slike pass med tilstrekkelig sikkerhet, sier Syversen.

Les også: Sverige innfører vaksinepass: - Vi forsterker arbeidet nå og setter i gang

- Ta kontakt med

I tillegg er «Minhelse» blitt et nav som naturlig vil gjøre digitale vaksinepass tilgjengelig for store deler av den norske befolkningen, påpeker Syversen.

Han mener regjeringen nå bør ta kontakt med vårt naboland i sør, Danmark.

- IBM i Danmark sier de kan lage en løsning for digitale vaksinepass raskt. Det vil være en aktør som det er naturlig for norske myndigheter å ta kontakt med, sier han.

IBM Danmark har jobbet med en løsning for digitale vaksinepass i ni måneder, og opplyser at de kan har tekniske løsninger klare om en måneds tid. Planen til danske myndigheter er at passene skal rulles ut til vaksinerte dansker om tre til fire måneder.

Det store håpet er at vaksinepassene skal gjøre det mulig for vaksinerte å slippe karantene når de krysser landegrensene. I tillegg kan passene åpne et rom for store konserter, festivaler og andre arrangementer med mange deltakere. Passet kan dermed redde sommerferien for mange, og kulturlivet som stort sett ligger brakk.

Les også: Danskene skal få vaksinepass om kort tid

Departementet: - For tidlig

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet, opplyste tirsdag til Nettavisen at Norge foreløpig ikke har tatt noen avgjørelse om vaksinepass.

Heller ikke torsdag kan hun komme med noen nyheter om norske vaksinepass.

- Det pågår arbeid som skal avklare hvilke situasjoner vi kan ta i bruk koronapass, det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen – både etiske, vitenskapelige, juridiske og samfunnsdiskusjoner, sier Jahrmann Bjerke, og legger til:

- Tiden vi bruker på dette arbeidet vil blant annet henge sammen det internasjonale arbeidet og det er derfor for tidlig å angi en dato for når regjeringen vil konkludere i denne saken.

Statssekretæren understreker at det er nødvendig med tilstrekkelig kunnskap om hvorvidt vaksinen beskytter mot smitte.

- Samtidig er det en rekke problemstillinger vi må se på og derfor er vi påkoblet arbeidet som pågår i EU og WHO. Det er viktig å følge dette tett, men samtidig ikke forhaste oss før vi har mer data, sier hun.

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO, mener et vaksinepass kan få stor betydning for næringslivet i Norge.

- Et internasjonalt vaksinepass vil være positivt for næringslivet og bidra til å få samfunnshjulene i gang igjen. Et vaksinepass må vurderes nøye smittevernfaglig, men hvis det er forsvarlig mener vi Norge bør være en del av et felles europeisk samarbeid her, sa Melsom til Nettavisen tirsdag.

Les også: Flere er nå vaksinert enn antallet som har hatt covid-19 siden starten

- Alle vaksinert i september

Dersom Folkehelseinstituttets optimistiske anslag slår til, vil alle over 18 år i Norge være ferdig vaksinert innen midten av september, opplyser FHI.

- De viktigste begrensningene for tempoet på vaksinering i Norge framover er antall tilgjengelige vaksiner og vaksinedoser, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag morgen.

I FHIs mest optimistiske anslag legges det til grunn at tre nye vaksineprodusenter blir godkjent. Det vil i så fall bety flere leveranser til Norge – og vesentlig flere vil bli vaksinert i andre kvartal enn dersom man legger et mer nøkternt anslag til grunn.

135.000 personer er torsdag registrert vaksinert med første dose av koronavaksine. 30.066 nordmenn har fått dose to.