Problemet ble åpenbart for Nettavisen da undertegnede ble vitne til at en blind mann nesten ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Tønsberg. Hendelsen fant sted i et lyskryss med overgangsfelt flere steder. Det kom lyd fra fotgjengerlyset, men problemet var at lyden kom fra et annet felt enn der hvor mannen skulle krysse. Han hørte ikke forskjellen og vandret dermed på rødt lys, som igjen førte til en nestenulykke.

- Dette er et stort og farlig problem, sier assisterende generalsekretær i Blindeforbundet, Arnt Holte, til Nettavisen.

Han er selv blind.

Ulike systemer
Holter sier at det ikke finnes noe standard på det akustiske signalet.

- Ett og samme signal kan være satt opp i en og samme gate, og når du tror du kan dette, dukker det opp et nytt system i neste kryss.

Han forteller videre at det er veldig mange kryss hvor det bare er lydsignal den ene veien. Altså at det piper når det er grønt den ene veien, men ikke den andre.

- Systemene kan også variere fra by til by. Da blir det store problemer, understreker Holter.

- Vi blir ikke tatt på alvor
- Har Blindeforbundet tatt opp saken med Vegdirektoratet?

- Ja. Det har vært mye diskusjoner rundt dette, og mennesker som har tatt det opp gjennom årene.

Blindeforbundet ønsker at veimyndighetene skal etablere en standard som er lik for hele landet, og deretter installere det samme type systemet i alle lyskryss.

- Vi har aldri fått gjennomslag, sier Holter.

- Hvorfor ikke?

Den assisterende generalsekretæren tror problemet gror sin rot fra to hovedgrunner. Den ene at det ikke finnes økonomiske midler.

- Den andre er at de ikke forstår at dette faktisk er viktig. De tenker ikke på at det er blinde som går uten ledsager, og bryr seg ikke om det. De tar det ikke på alvor, og tenker ikke over at blinde skal kunne bevege seg på egen hånd. De står ovenfor et holdningsproblem, mener Holter.

Dødsulykker vil inntreffe
- Må det gå liv tapt før man innser alvoret?

- Jeg vet ikke, men jeg håper ikke det. Gjør de ikke noe med det, vil mennesker etter hvert måtte bøte med livet. Det har vært mange nestenulykker på grunn av dette, forteller han.

Kommunene deler skylden
Trine Hagen, som jobber med universell utforming på seksjonen for transportanalyse i Vegdirektoratet, sier hun forstår viktigheten av et godt signalsystem for blinde.

- Det er uten tvil veldig viktig at det legges til rette for at folk med ulike funksjonsnedsettelser skal finne fram, sier Hagen.

Hun bøyer seg for Blindeforbundet og sier seg enig i at dette trenger større fokus.

- Noe av problemet i de store byene er at veivesenet har lite av ansvaret. Ved forvaltningsreformen i januar overføres veinettet til fylkeskommunene.

Vegdirektoratet vil ta initiativ
Hagen forteller at Vegdirektoratet ikke har noe arbeid i gang vedrørende dette, men at det absolutt er noe å se på.

- Det er ikke sikkert vi trenger et helt nytt system i Norge, men å samkjøre et system uten at det trenger å være dyrt. Vi må se på mulighetene for en helhetlig løsning som kan gange alle fotgjengere. Det er ofte vilje det står på vet du, sier hun.

- Så fra og med nå vil dere gjøre noe med problemet?

- Vi vil ta et initiativ. Hos oss selv og med kommunene, lover Hagen.

- Hvorfor har ikke Blindeforbundet fått noe gjennomslag før?

- Det er vanskelig å si. Jeg vet ikke.