Hvis verden skal ha noen reell sjanse til å innfri det ambisiøse Paris-målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader celsius, må hvert enkelt menneske på jorden redusere sitt CO2-utslipp til et årlig gjennomsnitt på 2,3 tonn innen 2030. Dagens årlige gjennomsnitt per innbygger er dobbelt så høyt.

CO2-utslippene for de 1 prosent rikeste i verden er på vei til å bli 30 ganger høyere enn det som er forenlig med å overholde 1,5 graders-målet i Paris-avtalen.

Det framkommer i en ny studie utført av Institute for European Environmental Policy (IEEP) og Stockholm Environment Institute (SEI) på bestilling fra den internasjonale, ideelle organisasjonen Oxfam.

Les også: Disse brutale endringene har vi i vente hvis IEA får rett i sitt 1,8 graders-estimat

Verdens 1 prosent rikeste, som utgjør litt mindre enn Tysklands befolkning, er på god vei til å slippe ut 70 tonn med CO2 hver i gjennomsnitt hvis dagens forbruk fortsetter i samme tempo.

Totalt vil de 1 prosent rikeste stå for 16 prosent av det globale utslippet i 2030, som er en økning på 3 prosentpoeng fra 13 prosent i 1990. Samtidig vil de 50 prosent fattigste i verden stå for et årlig utslipp tilsvarende ett tonn CO2 hver.

Les også: Skotsk tabloidavis: - 400 privatfly til klimatoppmøte

Krystallklart budskap til de super-rike

«En svært liten elite har tilsynelatende et fripass til å forurense. Deres overdimensjonerte utslipp gir næring til ekstremvær rundt i verden og setter det internasjonale målet om å begrense oppvarmingen i fare,» lyder budskapet fra Oxfam.

- Hovedbudskapet vårt er at hvis CO2-utslippene til de 1 prosent rikeste i verden ikke begrenses, vil vi ikke kunne klare å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader celsius. Og da blir muligheten vår til å bekjempe klimaendringer veldig liten. Dette må myndighetene ta tak i. Hvis ikke myndighetene handler nå, vil de 1 prosent rikeste fortsette å ha et fripass til å forurense, sier klimapolitisk ansvarlig ved Oxfam, Nafkote Dabi, til Nettavisen.

- Hva er Oxfams budskap til disse rike menneskene?

- Det er at de valgene dere tar, har en stor innvirkning på planeten vår og for resten av oss. Valgene dere tar - enten det er å reise til verdensrommet, eie mega-hus eller mega-yachter - har en ødeleggende effekt på verden i form av globale og lokale klimaendringer. Men dere har også muligheten til å utgjøre en forskjell hvis dere reduserer utslippene deres, sier Dabi.

Les også: Ett av disse landene har sluppet ut dobbelt så mye klimagasser som det andre landet

Det er ingen stor hemmelighet at de super-rike har en levestandard som avgir et mye større karbonavtrykk enn resten av verdens befolkning. Mange av de rike eier flere boliger, privatfly og luksusyachter. En undersøkelse som overvåket kjendisers reisevaner via sosiale medier, konkluderte med at enkelte kjendiser hadde et årlig utslipp på over ett tusen tonn, skriver BBC.

Oxfam er også svært kritisk til fremveksten av såkalt privat romturisme – hvor megarike folk kjøper seg korte turer ut i verdensrommet for å fly i bane rundt jorden.

Ifølge The Guardian utgjør utslippene til en elleve minutter lang rom-tur mer enn 75 tonn CO2, noe som overgår utslippsmengden til en av de en milliard fattigste i verden gjennom en hel levetid.

Les også: Gode nyheter fra Glasgow kan også påvirke kjøttkonsumet vårt

- En katastrofal kurs

Ifølge studien som er bestilt av Oxfam, er det ikke bare dollarmilliardærer som utgjør de 1 prosent rikeste i verden. Ifølge studien anses alle som har en høyere årsinntekt enn 172.000 dollar (1,5 millioner kroner) å være innenfor 1 prosent rikeste-gruppen, skriver BBC.

De 10 prosent rikeste i verden med en inntekt på 55.000 dollar (472.000 kroner), vil stå for klimautslipp som er 9 ganger høyere enn det snittutslippet per innbygger som er forenlig med 1,5 graders-målet.

Dabi sier hun er veldig skuffet over de foreløpige resultatene som er kommet ut av klimatoppmøtet (COP26) i Glasgow.

- Vi er på kurs mot en katastrofal oppvarming på 2,7 grader. Ingen land, med unntak av kanskje Gabon, har klimaambisjoner som er forenlig med 1,5 graders-målet. Beregningene til Climate Action Tracker viser at Gabon er det eneste landet i verden som har klimaambisjoner som er forenlig med 1,5 graders-målet, sier Dabi til Nettavisen.

Les også: Spår privatfly-boom: - Dette er helt høl i huet

Begrense oppvarming til 1,8 grader?

Målet i Paris-avtalen er å begrense globale oppvarmingen til under 2 grader, og aller helst til 1,5 grader.

Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer at den globale oppvarmingen kan begrenses til 1,8 grader hvis klimaløftene fra Glasgow overholdes.

IEAs analyse er basert på modellberegninger med utgangspunkt i at alle løftene fra Glasgow om såkalte netto nullutslipp (balanse mellom klimautslipp og opptak av klimagasser i atmosfæren) og løfter om metanutslippskutt overholdes.

Mer enn 80 land har under klimatoppmøtet (COP26) i Glasgow forpliktet seg til å redusere metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Mange vestlige land har meldt inn ambisiøse mål og løfter til FN om netto nullutslipp innen 2050. Mens Kina og India tar sikte på netto nullutslipp innen henholdsvis 2060 og 2070.

«STORE NYHETER. Klimaløfter fra COP26 innebærer at Glasgow nærmer seg Paris. Nye IEA-analyser viser at den globale oppvarmingen begrenses til 1,8 grader hvis vi oppnår netto nullutslipp-løftene til dags dato og det globale metan-løftet av dem som signerte det. Dette er et stort steg framover, men det trengs fortsatt å gjøres mye mer,» skriver IEA-sjefen Fatih Birol på Twitter.