Gå til sidens hovedinnhold

Kulturlivet selv vet hva vi trenger

Etter at private kulturhus-initiativ har skapt forvirring, kunne Plankontoret invitere kulturlivet selv til en ide- dugnad.

linderud: En rekke kulturengasjerte mennesker i Groruddalen møtte opp i aulaen på Bjerke videregående skole mandag kveld. Tema var videre arbeid med kulturhus. Prosjektleder for utredningen, Synnøve Riise Bøgeberg, inviterer alle innen kulturlivet til å bli med på dugnadsarbeid i tiden fremover. Mandagens dugnad er startskuddet. Hun understreker at det er Plankontoret for Groruddalen som har styringen. Ikke grupperingen som arrangerte idedugnaden på Grorud samfunshus nylig.
Det var et privat initiativ. Her inviterer vi utøverne av kultur. Det er de som skal bruke huset. Hvis de sier at dette ønsker vi ikke å være med på, da er prosjektet dødfødt. Det står mye om kulturhus i media og det har oppstått forvirring. Skal vi få det til, må kulturlivet samarbeide med Plankontoret, lyder oppfordringen fra Bøgeberg.

Stor interesse for kulturhus

Et tredvetalls mennesker satt rundt bord og idedrodlet i aulaen. Tidligere komiker Trude Mette Johansen fra Grorud var konferansier og kastet ball med publikum på kjærlig og humoristisk vis. Som grunnlag for idedrodlingen la Nils Gunnerud frem sine visjoner fra utredningen "Suget" som er gjort på oppdrag fra Plankontoret og en prosjektgruppe som har vært i sving. Foreningen Kunnskap og Kultur har vært med i arbeidet. Gunnerud, som har utredet et titalls kulturhus i Akershus, Drammen og Porsgrunn, fikk anerkjennende nikk for sine tanker.
Dagens kulturhus rundt omkring fungerer ikke etter hensikten. Glem det dere vet fra før. Vi leter etter et sentralt anlegg som passer for alle fire bydeler, sa Gunnerud.

Mange ideer

Utrederen fortalte om et høyt aktivitetsnivå i Groruddalen med over 200 lag og foreninger. Behovet for et kulturopplevelsesanlegg, som han kaller det, er tilstede.
Høres det vilt ut med et årlig besøk på 600.000? Det er det samme som Asker kultuhus har, sa Gunnerud.
Ideene hadde et stort spenn, alt fra kafè, teater, utstillingslokale, øvingslokale og klubbvirksomhet. Nisar Bhagat i Pakistan Network vil samle alle groruddøler under ett tak.
Vi ønsker ingen ghetto, men et kultursenter for alle i dalen. Vi vil veldig gjerne være med på dette. Det er viktig å komme nærmere hverandre, mener han.
Her bugner det av gode forslag, sa en imponert Johansen.
Glem alt dere vet om kulturhus fra før. Dagens hus fungerer ikke.
Nils Gunnerud