*Nettavisen* Nyheter.

Kulturministeren vil ta spill fra eierne og gi det til Norsk Tipping

Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil gjøre endringer i pengespilloven som gjør at Extrastiftelsen mister eierskapet til Extra-spillet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Men de gamle eierne skal fortsatt betale avgift til Norsk Tipping.

06.11.15 16:50

Extra eies i dag av ExtraStiftselen og markedsføres av Norsk Tipping. Halvparten av omsetningen (955 millioner kroner i fjor) går tilbake i premieutbetalinger. Seks prosent går tilbake til kommisjonærene, og 89 millioner gikk tilbake til Norsk Tipping i form av penger til drift, markedsføring og utvikling av spillet.

Overskuddet, 245 millioner kroner, skal gå til helseformål, i motsetning til andre spill fra Norsk Tipping – som går til idrett og kultur. Det er ExtraStiftelsen som står for fordelingen av disse pengene.

92 millioner i markedsavgift

Før overskuddet beregnes må Extrastiftelsen betale en såkalt markedsavgift til Norsk Tipping, i tillegg til pengene de allerede har betalt til drift og markedsføring. I fjor var denne avgiften på 92 millioner kroner.

Kulturdepartementet hevder at Extra-spillet, som kun går til helseformål, spiser av Norsk Tippings totale overskudd, som altså går til kultur og idretten i dag, og at ExtraStiftelsen derfor skal betale markedsavgiften før de får sin del av utbyttet.

Nå vil kulturminister Thorhild Widvey og Kulturdepartementet legge eierskapet til Extra-spillet hos Norsk Tipping. Men fortsatt vil de at ExtraStiftelsen skal betale avgiften, selv om de mister alle rettighetene til spillet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Extra har vært pengespill i Norge siden 1996 og ommsatte for 955 millioner kroner i 2014. Foto: Skjermdump Norsk Tipping


– Eier, regulator og spillmyndighet

– Kulturdepartementet struper helseformålene, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen i ExtraStiftelsen til Nettavisen.

– Kulturdepartementet er eier av Norsk Tipping, regulator og spillmyndighet samtidig. De legger Norsk Tippings egne prisvurderinger av Extra-spillet til grunn i sitt lovendringsforslag, til tross for at Norsk Tipping er part i saken. Kulturdepartementet vurderer slik at vederlaget for Extra-spillet, som i dag eies av helseformålene og omsetter for nærmere en milliard kroner i året, kun bør være 600.000, sier han.

Klikk på bildet for å forstørre.

– Vi forventer at Kulturdepartementet tar helseformål på alvor, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Extrastiftelsen. Foto: ExtraStiftelsen

Tar fra andre formål

«Dersom verdien av operatørgodtgjørelsen – rundt 90 millioner kroner årlig – skal inngå i beregningen av ExtraStiftelsens framtidige andel av Norsk Tippings overskudd, vil dette kunne ha den konsekvens at utbetalingene til de øvrige formålene på tippenøkkelen vil bli redusert tilsvarende med rundt 90 millioner kroner.

Dette fordi midlene som Norsk Tipping i dag mottar gjennom operatørgodtgjørelsen inngår i Norsk Tippings totale regnskap og overskudd», skriver Kulturdepartementet.

Extra-spillet har vært i en særstilling blant norske store lotterier. Alle spill med en viss omsetning og store gevinster i Norge, skal eies av Norsk Tipping.

På TV fra 1996

I 1989 begynte Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende TV-spill som resulterte i spillet Extra. I mars 1996 inngikk ExtraStiftelsen avtale med Norsk Tipping om utvikling, drift og markedsføring av spillet og første trekning foregikk i september samme år.

ExtraStiftelsen mener at stiftelsen dekker indirekte kostnader to ganger gjennom dagens avtale med Norsk Tipping, først gjennom driftskostnader og deretter gjennom markedsavgiften eller operatørgodtgjørelsen som den også kalles.

Mener spillet synker i verdi

Regjeringen har i dag oversendt et forslag til endring i pengespilloven til Stortinget. I forslaget blir Extra-spillet tatt inn i Norsk Tippings ordinære portefølje og ExtraStiftelsen vil i tiden fremover få penger basert på det totale overskuddet fra Norsk Tipping. Kulturdepartementet mener helseformål skal få 6,4 prosent av overskuddet.

– Vi forventer at Kulturdepartementet tar helseformål på alvor, og i det minste henter inn verdivurderinger fra andre enn partene i saken for å finne fram til spillets verdi, sier Lillehagen til Nettavisen.

«Norsk Tipping peker på at spillet Extra vurderes å ha en nedadgående kurve i framtidige år, i tråd med trenden for denne typen spill ellers i Europa. Sett i lys av spillets fremtidsutsikter, synes en øremerking av 6,4 prosent av Norsk Tippings overskudd å være en meget god og sikker langsiktig løsning for ExtraStiftelsen», står det i proposisjonen fra Kulturdepartementet.

– Uforståelig av regjeringen

ExtraStiftelsen mener på sin side at de bør få ni prosent av overskuddet.

– Jeg hadde trodd at frivilligheten og helse hadde en sterkere stemme i denne regjeringen. Vi er frivillighetens egen stiftelse, og det er oppsiktsvekkende at kulturministeren ikke benytter denne anledning til endelig å rydde opp i en urett som har pågått altfor lenge, sier Hans Christian Lillehagen.

– Spesielt nå, som vi gjennomlever en flyktningkrise, vil de frivillige organisasjonene spille en avgjørende rolle i lokalsamfunnene. Det er derfor uforståelig at Regjeringen ikke lytter til de frivillige helseorganisasjonene.

- Har hatt tett dialog

Kulturdepartementet er svært uenig i fremstillingen fra Extrastiftelsen.

- Vi har hatt tett dialog med dem om en ny ordning, uten at det har endret vårt syn på at den foreslåtte løsningen er god, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet til Nettavisen.

EFTAS overvåkingsovrgan ESA åpnet sak mot Norge i 2014.

- Bakgrunnen var uryddig regelverk og uryddig praksis på lotterifeltet fra den rød-grønne regjeringen. Det var nødvendig at regjeringen handlet raskt for å forhindre at ESA tar Norge til EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen, sier Borgundvaag.

Han mener det er rimelig at Extrastiftelsen også i framtiden er med på å finansiere drift av Norsk Tippings markedsapparat, slik de har gjort til nå.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.