Norske politikere har aldri klart å kutte i offentlige utgifter.

I år bruker de 45 milliarder oljekroner mer enn den såkalte handlingsregelen, og vi kommer til å bruke for mye neste år også.

Det vedder jeg en kasse rødvin på!

Selv før budsjettforhandlingene på Thorbjørnsrud begynte finansminister Sigbjørn Johnsen å nøle med å si når pengebruken skulle ned på handlingsregelen. Han blir neppe mer aggressiv etter noen dagers duell med fagstatsrådene og lederne for SV og Senterpartiet.

For folk flest er det ingen grunn til å frykte det verste. I høyden blir det snakk om mindre kostnadsvekst. Ett er nemlig sikkert - det offentlige forbruket kommer til å øke for 2011 også - som det har gjort i alle andre år.

I år bruker vi mer enn 220 milliarder kroner mer over statsbudsjettet enn vi gjorde i 2006, viser en gjennomgåelse kommentatoren Are Slettan har gjort.

Å fjerne hele merforbruket på 45 kunne altså vært gjort med et pennestrøk, og vi ville ikke fått det verre enn vi hadde det i fjor. Problemet er bare at det meste av kostnadsveksten er forhåndsbestemt av trygderettigheter og annen automatikk som politikerne ikke kan gjøre noe med over natten.

Dessverre klarer de sjelden å gjennomføre store reformer heller. Vinterens mageplask på sykelønnsordningen er et eksempel. «Alle» er enige om at det koster for mye og at vi har for mye sykefravær, men regjeringen turte ikke å ta den nødvendige konfrontasjonen mot LO.

Det samme kan sies om mange av de andre utgiftene i statsbudsjettet: Senterpartiet må kjempe for bøndene og distriktene, og for SV og Arbeiderpartiet er det et faktum de må ta hensyn til at over halvparten av alle nordmenn i yrkesaktiv alder lønnes over offentlige budsjetter - enten som ansatt eller som trygdemottaker!

Lyspunktet for regjeringen er at de vil få mye av «kuttene» gratis.

- Oljefondet har økt med over 600 milliarder kroner. Dermed øker også avkastningen som kan brukes.

- Statsselskapene vil gjøre det bedre. Det betyr økte utbytter til statskassen.

- Økt sysselsetting gir nye skattekroner og mindre trygdeutgifter.

Dessuten kan man avvikle en del av krisetiltakene under finanskrisen. I sum betyr dette at kanskje 20 milliarder kroner av «kuttene» er i boks allerede før Thorbjørnsrud.

Min største bekymring er at symbolkuttene vil komme på feil steder. Det er lett å kutte i forskning, investeringer, vedlikehold og u-hjelp. Det siste er et politisk valg som avhenger hva man mener om u-hjelp, mens de første er å kutte i vår evne til å lage en bærekraftig økonomi vi kan leve av i fremtiden.

En milliard til en langsiktig investering i infrastruktur eller kunnskap er noe annet enn en milliard i offentlig forbruk - selv om de ser like ut i statsbudsjettet.

Jens Stoltenbergs første regjering gikk løs på offentlig sektor med krum hals. Staten skulle moderniseres og effektiviseres. I Jens Stoltenberg fikk sosialøkonomen styre over partistrategen.

Slike reformer er ikke populær hos velgerne for motkreftene er sterke. Likevel er det er lov å håpe at man ser på kommunesammenslåinger, færre offentlige ansatte og at Stoltenbergs nåværende regjeringen går løs på den automatiske utgiftsveksten - for å få plass til nødvendige investeringer i vei, jernbane og skole.

Det er lov å håpe, men jeg tør ikke satse en kasse rødvin på et slikt mirakel!