6. august postet 25-åringen et brev på Facebook der hun blant annet fortalte hvorfor hun tok sitt eget liv. Over 15.000 har reagert på innlegget, 4.900 har kommentert og 3.200 har delt det.

Under hennes begravelse denne uken, var det en egen krans fra venner på sosiale medier.

«Sørg for å få de jævla voldtektsmennene dømt. Klag til statsadvokaten på absolutt alt. Den ene nok litt vanskeligere, men de skal faen ikke få slippe unna. De skal få vite at de har vært med å ødelegge livet mitt, og nå livet til alle som er glade i meg» skrev hun før selvmordet.

Overgrepet skal etterforskes

Hun hadde klaget på at voldtekstanmeldelsen ikke ble etterforsket og samme uke som hun døde, fikk hun beskjed om at statsadvokaten hadde besluttet at det seksuelle overgrepet mot henne likevel skulle etterforskes.

Politiinspektør Stine Benedicte Karlsen i Oslo politidistrikt kommenterer saken slik overfor Nettavisen:

- Saken som det her vises til er et eksempel på den utfordrende grensedragningen hvor ulike aktører vurderer saken ulikt. For ordens skyld opplyses det at fornærmede klaget på henleggelsen og politiets vurdering av saken, noe statsadvokaten tok til følge. Fornærmede ble orientert om omgjøringen samme uke som selvmordet fant sted.

Overgrepet

Den 25 år gamle kvinnen skrev at hun hadde slitt med depresjoner lenge, og at det var vanskelig å få hjelp. Hun fortalte om mange vanskelige episoder med det norske helsevesenet i sitt selvmordsbrev. Og var sterkt kritisk til det hun menet var manglende oppfølging av henne fra flere instanser.

Etter at hun skal ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep i april 2020, ble depresjonene større. Da politiet henla saken, selv om hun (ifølge henne selv) hadde sms-er der gjerningspersonen erkjente å ha gjort det, ble hun dårligere.

Hun engasjerte seg også i organisasjonen SNU, som jobber med å endre voldtektsparagrafen i straffeloven.

Ble verre

De tunge tankene ble etter hvert for mye å bære etter overgrepet.

Nettavisen omtaler hendelsen som et overgrep, fordi gjerningspersonen skal ha erkjent å ha gjort noe. Vi kan likevel ikke skrive at det var en voldtekt. Vi poengterer at personen ikke er dømt for forholdet, og at alle i strafferettslig forstand anses som uskyldig til det motsatte er bevist.

Endret siktelsen og henla saken

Den avdøde kvinnen fortalte i en avisartikkel at hun selv vurderte å anmelde mannen for seksuelt overgrep, men at det var politi og helsevesen som omtalte hendelsen som en voldtekt (straffeloven 291/292) med fengsel fra tre til 15 års fengsel hvis voldtekten omfatter samleie.

Les også: 6000 nordmenn forsøker å ta sitt liv hvert år

Etter at hendelsen ble anmeldt som voldtekt, ble det senere endret til «seksuell handling uten samtykke» etter straffelovens paragraf 297. Denne paragrafen har en strafferamme på ett år. Politiet henla deretter saken.

Kvinnen engasjerte seg deretter i organisasjonen SNU, for å endre straffeloven slik at flere overgrep blir ført for retten som voldtekt.

Politiinspektør Karlsen sier at Oslo politidistrikt hittil i år har en oppklaringsprosent på 31,7 prosent for voldtektsaker, og at antall oppklaringer har gått betydelig opp de senere årene. Tidligere ble nær 80 prosent av voldtektssaker som ble etterforsket henlagt.

Hun sier at årsakene til de mange henleggelsene er krevende bevisbilde og at politiet ofte får kunnskap om hendelsene sent. Dermed blir det vanskeligere å sikre bevis.

Les også: Trine veide nesten 100 kg og var dømt til et liv på sofaen – så la hun om hele livsstilen (+)

Grensedragning for voldtekt

Karlsen kommenterer grensedragningen for voldtekt, som organisasjonen SNU er opptatt av, på generelt grunnlag slik:

- Grensen og vurderingen for hva som faller inn under voldtektsbestemmelsen og andre seksuallovbruddsbestemmelser, kan noen ganger være vanskelig å trekke, og det krever god innsikt i både faktum og juss.

- Det kalles voldtekt dersom den seksuelle omgangen er oppnådd ved bruk av vold, tvang eller trusler, eller dersom den fornærmede var ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen. Lovgiver har bevisst utelatt seksuell omgang uten samtykke som et straffbart alternativ, sier Karlsen.

Amnesty er blant organisasjonen som har kritisert norsk lov for å ikke sidestille manglende samtykke med voldtekt.

Leder i SNU skriver i en SMS til Nettavisen at organisasjonen ikke ønsker å kommentere saken.