Gå til sidens hovedinnhold

Kvinne dømt for drapsforsøk

En kvinne i 20-årene er dømt for drapsforsøk etter en knivstikking i Oslo i sommer.

Kvinnen dømmes til 5 år og 10 måneders fengsel etter at hun knivstakk en mann i Oslo sentrum kvelden 13. juni 2020. Hun har også blitt dømt til å betale 100.000 i erstatning.

Ifølge dommen skal hun ha forsøkt å drepe fornærmede «ved å stikke ham flere ganger med en kniv i halsen, ansiktet og overkroppen slik at han fikk en stikkskade på høyre side av halsen, samt kutt på kinnet og armen. Hun lyktes ikke i sitt forehavende idet de påførte skadene ikke var livstruende og fordi personer på stedet grep inn».

Ifølge kvinnen er bakgrunnen for hendelsen at fornærmede ved tidligere anledninger skal ha hatt narkotika i mat, drikke og røyk som kvinnen inntok, slik at hun fikk i seg narkotika mot sin vilje. Hun har også forklart at fornærmede skal ha forgrepet seg på henne seksuelt etter at hun var blitt ruset mot sin vilje.

Overvåkningsfilm

Ifølge dommen er det på det rene at kvinnen, som er en del av sigøynermiljøet i Norge, gikk bortover Brugata i Oslo sammen med en annen mann i minuttene før knivstikkingen.

Kvinnen har forklart at hun tilfeldigvis så fornærmede på stedet, og fortalte mannen hun gikk med at dette var ham som hadde ruset og forgrepet seg på henne. En overvåkningsfilm viser hendelsesforløpet, der fornærmede blir slått ned av mannen.

Les også: Nedstengning av Oslo-regionen – kjøpesentre stenges, skolene på rødt nivå

Den domfelte kvinnen har forklart at hun bestemte seg for «å gi fornærmede en lærepenge». Filmen fra overvåkningskameraet viser at hun tar opp noe fra jakkelommen og gjør noen utfall mot fornærmede. I første avhør forklarte både mannen og kvinnen som angrep fornærmede at hun hadde brukt en nøkkel. Dette ble siden endret til kniv i retten.

Slik beskriver kvinnen angrepet

I dommen heter det blant annet:

«XX (den dømte kvinnen) forklarte videre at hun siktet på skulderen hans, men siden fornærmede beveget seg, traff hun ham på kinnet, i armen og i halsen. Ifølge XX stakk eller pirket hun fornærmede to –tre ganger og så la hun kniven tilbake i lomma og sparket ham med foten. XX understreket at hun ikke brukte makt. På spørsmål om hvorfor hun hadde en kniv med seg forklarte XX at kniven var ment til selvforsvar og XX viste til at hun har hatt konflikter med andre sigøynere og blitt banket opp.»

Les også: Kvinne mishandlet ukjent 93-åring - slapp fengsel

Rettsmedisineren forklarte i retten at skadene på høyre kinn og underarm var overfladiske, mens såret på halsen var overfladisk øverst, men dypere lengre nede, og var noen millimeter fra hovedpulsåren. Ifølge rettsmedisineren er det litt tilfeldigheter som avgjør om stikk i halsområdet er dødelig.

Kvinnens forsvarer Knut-Ole Bakke Hansen skriver følgende i en SMS til Nettavisen:

– Tiltalte er overrasket over å bli domfelt for drapsforsøk når fornærmede kun fikk overfladiske sår. Hun prøvde ikke å drepe ham. Dommer blir derfor anket.

Hevn

Ifølge dommen benekter fornærmede at det har vært noen intim kontakt mellom ham og kvinnen. Hun har tidligere hatt et forhold til en annen mann som har en relasjon til fornærmede, og sistnevnte mener det er snakk om hevn etter dette forholdet.

Under straffeutmåling står det:

«Retten har ikke funnet ytterligere formildende omstendigheter. Forsvarer har gjort gjeldende at det foreligger formildende omstendigheter fordi volden som er utøvd ikke er uprovosert. Forsvarer har vist til XXs forklaring i retten om at hun har blitt voldtatt [...] og at hun ville hevne seg.»

Les også: Meteorologen med kjølig beskjed: – Kan bli ned mot 30 minusgrader

Retten mener det «åpenbart ikke dreier seg om en provokasjonshandling i straffelovens forstand og at lovbruddet ikke i betydelig grad er foranlediget av den skadelidtes forhold, jf. straffeloven § 78 bokstav c».

«I en viss straffeskjerpende retning har retten lagt vekt på at den utøvde volden i både post I og III bærer preg av privat rettshåndhevelse og selvtekt.»

I samme dom fremkommer det at kvinnen også er dømt for en hendelse fra Oslo sentralstasjon 22. mai, der hun slo en annen mann, slik at han fikk et kutt i bakhodet. De to fornærmede har en relasjon.