En kvinne i 20-årene i er i Oslo tingrett dømt til åtte måneders fengsel for å ha gitt en falsk voldtektsanmeldelse, og for å ha forsøkt å få voldsoffererstatning som følge av den falske anmeldelsen.

Kvinnen må også betale mannen 300.000 kroner i erstatning og 50.000 kroner i oppreisning.

«Straffeutmålingen for falsk anklage må ta utgangspunkt i alvoret i den handlingen beskyldningen gjelder. Straffenivået for voldtekt er vesentlig hevet de siste årene. Alvoret og krenkelsen i en falsk beskyldning om voldtekt har derfor også blitt større» skriver Oslo tingrett i dommen.

Straffeutmålingen for falsk anklage må ta utgangspunkt i alvoret i den handlingen beskyldningen gjelder

Retten skriver at normalstraffen for falsk voldtektsanklage er sju måneder, men at kvinnen også må dømmes for forsøk på grovt bedrageri.

- Min klient sier hun er sjokkert over domfellelsen. Hun anker dommen, og forventer å bli frifunnet i lagmannsretten, sier advokat Kai Vaag til Nettavisen.

Var ukjente for hverandre
Den domfelte kvinnen møtte sitt offer på nettstedet Sukker. De to møttes på Grünerløkka i Oslo en ettermiddag i slutten av mai 2013, og gikk deretter hjem til ham. Der hadde de sex.

Allerede før kvinnen forlot mannens leilighet hadde hun sendt sms til venninnen og fortalt at «Jeg er så redd, har ikke kontroll! Vet jeg har fått noe i glasset, han tok meg med makt jeg slo og reiv i ham».

Etter at hun forlot leiligheten dro hun med sin venninne til voldtektsmottaket i Oslo der det ble gjort undersøkelser, og der hun fortalte om en voldtekt. I midten av juni politianmeldte hun forholdet.

I politiavhør forteller hun blant annet at «han presset henne ned i sengen med raske bevegelser (...) Hun følte seg fanget. Hun husker at hun strittet imot ved at hun reiste seg opp i sengen, men at mistenkte holdt henne nede. Hun hadde ikke krefter i kroppen til å gjøre mostand. Hun hadde ikke kraft igjen».

I midten av juli ble mannen pågrepet, siktet for voldtekt, og satt i varetekt. Mannen satt to dager i varetekt og mistet også jobben sin.

Unikt lydbevis
Mannen hadde én gang tidligere blitt utsatt for en voldtektsanmeldelse. Den saken hadde havnet i tingretten der han hadde blitt frifunnet.

Lydopptaket viser at det ikke fant sted noen voldtekt, og at fornærmede utvilsomt ga en uriktig forklaring i anmeldelsen

Etter dette hadde mannen begynt å ta opp møter han hadde med kvinner som han ikke kjente. Det hadde han også gjort denne gangen. Da politiet hadde hørt gjennom det 91 minutter lange opptaket, ble voldtektssaken mot mannen henlagt, og kvinnen ble istedenfor siktet for falsk forklaring.

«Bevissituasjon i saken er sånn sett relativt unik ettersom alt som ble sagt mellom tiltalte og fornærmede er dokumentert på lydopptaket» skriver Oslo tingrett.

«Lydopptaket viser at det ikke fant sted noen voldtekt, og at fornærmede utvilsomt ga en uriktig forklaring i anmeldelsen» slår retten fast.

Under opptaket kan man høre kvinnen kommentere lydene under samleiet som «mye fine lyder», hun instruerer også mannen om hva han skal gjøre, og når hun forlater leiligheten sier hun at hun ikke forventet å ha sex med ham men legger til at «det var godt da, og det er det viktigste av alt».

Etter rettens vurdering er det heller ingen holdepunkter for at tiltalte ikke fikk med seg alt som skjedde, eller at hun kan ha misoppfattet hva som skjedde

Ikke dopet
Da kvinnen ble undersøkt på voldtektsmottaket etter hendelsen ble det funnet spor av det beroligende middelet diazepam i urinprøven. I sin forklaring sa kvinnen at hun ble dopet ned. Tingretten innhentet uttalelse fra Folkehelseinstituttet som sier at mengden diazepam var så liten at det ikke kan ha påvirket hennes dømmekraft.

Oslo tingrett avviser derfor at kvinnen kan ha vært dopet under hendelsen, slik hun hevdet.

«Etter rettens vurdering er det heller ingen holdepunkter for at tiltalte ikke fikk med seg alt som skjedde, eller at hun kan ha misoppfattet hva som skjedde. Det fremgår av lydopptaket at tiltalte deltar aktivt og frivillig i alt som skjer, herunder at hun selv tar initiativ til samleiet med fornærmede» skriver retten.