*Nettavisen* Nyheter.

Kvinne dømt for grov familievold

En kvinne (55) er funnet skyldig i å ha mishandlet sin mann og sine tre barn gjennom en periode på 20 år.

04.11.15 15:41

Hun ble først dømt til 75 dagers fengsel i Oslo tingrett. Politiet anket, og dommen ble i Borgarting lagmannsrett satt til 3,5 års fengsel, ett av dem betinget, opplyser politiet i en pressemelding.

Volden mot mannen omfatter blant annet flere tilfeller av knivbruk, slag mot mannens hode og kropp med jernstang, gjentatte slag mot mannens hode under bilkjøring, rasering av partenes felles bopel, frihetsberøvelser og kontroll av mannens telefon og e-post.

Barna var i hovedsak fornærmet som vitner til vold mot far/stefar, men ble ved noen tilfeller utsatt for vold selv.

Trakassering

For to av totalt fem barn i familien ble forholdet funnet å være foreldet.

Kvinnen ble også dømt for å ha opptrådt skremmende/plagsomt overfor mannens venninne i form av intens pågang på e-post og telefon, noe som av lagmannsretten ble karakterisert som "trakassering på grensen til personforfølgelse".

Kvinnen ble først dømt til 75 dagers fengsel i Oslo tingrett, hvorav 30 dager betinget, tingretten domfelte kvinnen for familievold, men ikke for en grov overtredelse slik tiltalen var utformet.

Hun ble likevel funnet skyldig i flere tilfeller av alvorlig vold mot mannen, psykisk vold mot alle fem barna og trakassering av mannens venninne.

Lavere straff på grunn av utroskap

Tingretten begrunnet den oppsiktsvekkende lave straffen med at mannen på ulikt vis selv hadde fremprovosert volden han ble utsatt for, bla ved å ha vært utro.

Retten mente også at mannen fritt kunne valgt å forlate ektefellen dersom han hadde ønsket det, til tross for at to rettsoppnevnte sakkyndige underbygget det motsatte.

Politiet valgte derfor å anke saken inn for Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten fant i oktober 2015 ingen formildende omstendigheter, men konkluderte i stedet med at mannen hadde levd i et regime preget
av kontinuerlig redsel for nye fysiske og psykiske krenkelser, og at han som følge av dette ble handlingslammet og ute av stand til å bryte ut av forholdet.

- Med andre ord, samme voldsspiral som fra tilsvarende mishandlingssaker der fornærmede er en kvinne sier politiadvokat Benedicte Malling.

- Utroskap kan ikke tillegges betydning

Hun mener dommen i klartekst viser at også kvinner er i stand til å
utøve grov og systematisk vold, og at utroskap i en slik sammenheng ikke kan tillegges betydning.

- Dommen er en viktig påminner til hjelpeapparat, politi og rettsvesen om at saker der menn er utsatt for vold fra nærstående ikke må bagatelliseres, sier hun.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.