HTML EMBED

SISTE NYHETER

SISTE SPORT


- Hun ble truffet av sin egen bil og skadene var fatale. Kvinnen skal ha gått ut av bilen da den begynte å trille bakover og traff henne, melder Søndre Buskerud politidistrikt til Drammens Tidende.

Ambulanse, brannvesen og politi var raskt på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Politiet fikk melding om ulykken i Sætre i Hurum klokken 13.52 og klokken 14.25 ble kvinnen erklært død.

Kvinnen er rundt 60 år og bosatt på Hurum, opplyser politiet.

Kortere fengselstid for Baasland

Lagmannsretten har avsagt dom mot Bjarte Baasland.

Bjarte Baasland (36) er i Borgarting lagmannsrett dømt til tre år og tre måneders fengsel for grovt bedrageri, skriver Aftenpostens nettutgave.

Straffen er ni måneder kortere enn i tingretten.

- Vi er glade for at lagmannsretten satte ned straffen. Alikevel mener vi at det er feil at de ikke har vektlagt sykdomsbildet på genereltr grunnlag, og vil derfor vurdere om dette er noe Høyesterett bør se på, sier forsvarer John Christian Elden til Aftenposten.no.

Baasland, som har fått, diagnosen velokardiofacialt syndrom (VCFS), ble i oktober i fjor dømt til fire års fengsel for grovt utroskap i Oslo tingrett. Han ble også dømt til å tilbakebetale 26,7 millioner kroner til Cecilie Nustad.

Paracetamol kan gi astma

Risikoen for luftveisallergi dobles når spedbarn får paracetamol i løpet av de første seks månedene, eller når mor tar legemiddelet under svangerskapet, skriver Aftenposten.

Det kommer fram i en studie der overlege Egil Bakkeheim ved Barneklinikken på Oslo universitetssykehus er førsteforfatter. Resultatene er publisert i Acta Paediatrica og er gjengitt i Dagens Medisin.

1.000 norske barn deltok i undersøkelsen og barna ble fulgt fra de ble født til tiårsalderen. Dataene er hentet fra Miljø- og barneastmastudien i Oslo. Mødrene ble spurt om medikamentbruk under svangerskapet, senere ble det spurt da barnet var seks måneder og senere ved ti års alder.

- Paracetamolbruk har nok en sammenheng med risikoen for astma og allergi. Paracetamol har motsatt effekt av antioksidanter, og svekker derfor kroppens evne til å forsvare seg mot oksidativt stress, sier Bakkeheim.

Resultatet er justert for andre risikofaktorer, blant annet om foreldrene har astma og allergi, eller om de røyker. (©NTB)

Ap-politiker mer positiv til bussing

Oslo (NTB): Aps innvandringspolitiske talskvinne Lise Christoffersen er mindre skeptisk til å innføre bussing i Norge etter en skoletur til Århus i Danmark.

Onsdag var innvandringspolitisk talskvinne Lise Christoffersen (Ap) og partikollegene Jan Bøhler og Håkon Haugli på plass for å høste erfaringer fra danskene. Før hun reiste, uttalte Christoffersen at hun var skeptisk til bussing av minoritetsspråklige. Nå er Ap-politikeren mer positiv.

- Jeg må innrømme at jeg har vært veldig skeptisk til bussing av elever, men jeg er litt mindre skeptisk nå etter dette besøket til Århus, sier Christoffersen til Dagsavisen.

Hvert år blir seksåringene språktestet ved skolestart i Århus kommune i Danmark. Elever som ikke består testen, blir busset til skoler hvor elevene har gode kunnskaper i dansk.

Det har de siste årene vært en stadig tilbakevendende debatt i Oslo om man skal gå inn for å busse elever med innvandrerbakgrunn til skoler der det går flere etnisk norske elever. I Oslo-skolen er 40 prosent av elevene minoritetsspråklige og mange skoler på østkanten har knapt en eneste etnisk norsk elev.

Det største hinderet for å busse norske elever er selve turen, mener Arbeiderpartiet. (©NTB)

Rumenere snart på krimtoppen

Oslo (NTB): Utlendinger i norske fengsler utgjør i dag 27 prosent av fangene. Rumenske statsborgere den enkeltgruppen som har økt mest, og i dag sitter det 65 rumenere fengslet i Norge.

Litauere er fortsatt den største gruppen med 77 personer, mens Polen er på andreplass med 72 fanger. Per 1. september utgjorde utlendingene 904 av totalt 3.261 innsatte, eller drøyt 27 prosent, mens det i 2006 satt 531 fengslet, noe som utgjorde 17 prosent, skriver Aftenposten.

Politidirektør Ingelin Killengreen frykter at dette er et problem som er kommet for å bli.

- Så lenge det er så stor forskjell på rike og fattige land i Europa vil vi oppleve at mange kommet hit for å begå vinningskriminalitet. Problemene er det samme i Sverige, Danmark og Finland. Eldre mennesker opplever brutale ran, men jeg er også opptatt av innbrudd i bolig, som kan gi livsvarig skade fordi det gjør noe med den enkeltes trygghet i eget hjem. Derfor er den konsentrerte innsatsen politiet har iverksatt helt nødvendig, sier Killengreen.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) foreslår nå at utlendinger bør samles i ett eller noen få spesialfengsler:

- Da kan vi samle ansatte med spesiell kunnskap om språk og kultur. Innsatte som språklig sett sitter isolert kan utvikle traumer, samtidig som det er et sikkerhetsproblem når betjentene ikke forstår språket grupper av innsatte prater seg imellom, sier forbundsleder Knut Are Svenkerud. (©NTB)

Folk flytter fordi de vil - ikke fordi de må

Oslo (NTB): Folk trenger arbeid, men jobben er sjelden det viktigste når folk bestemmer seg for hvor de vil bo, mener flyteforskere.

Spørreundersøkelser viser gang på gang at folk ønsker å flytte til mindre steder, men i realiteten er det ganske få som faktisk gjør det, skriver Nationen.

En undersøkelse fra Nordisk Ministerråd for noen år siden viste at fire av fem i de nordiske landene flytter fordi de vil, ikke fordi de må. Det bekreftes av norske forskere.

- I mine studier har jeg funnet at jobben er det siste som faller på plass. Folk vet hvor de vil bo, hvor de ønsker jobb og hvem de vil være sammen med, og de flytter når jobben dukker opp, sier forsker Mariann Villa ved Bygdeforskning.

Villa viser også til forsker Gro Marit Grimsrud, som for Østlandsforskning gjorde funn som viste at venner og det en kan kalle likesinnede miljø er med og frister en tilflytter eller tilbakeflytter.

- Men stadig flere vokser opp i sentrale strøk, og dermed blir det færre grunner til å flytte tilbake til områdene med spredt bosetning. Samtidig blir det også flere som kan bosette seg der de vokste opp, nettopp fordi de vokste opp i sentrale strøk, sier hun. (©NTB)

LO skeptisk til røykeforbud

Kristiansand (NTB): Vest-Agder fylkeskommune vil ha totalforbud mot røyk og snus i skoletiden, men LO-leder Roar Flåthen protesterer.

Fylkesutvalget i Vest-Agder ønsker å innføre snus- og røykfrie skoler i fylket. Det betyr at snus og tobakk ikke bare er ulovlig på skolens område, men også utenfor skolens område i skoletiden.

LO-leder Roar Flåthen er skeptisk og mener at et totalforbud blir vanskelig å håndheve, skriver Fædrelandsvennen.

- Røykeloven har tatt oss et langt steg i riktig retning. Vi må ikke glemme at det har vært en revolusjon i positiv forstand når det gjelder røyking på jobb. Å innføre et totalforbud tror jeg kan bli vanskelig på enkelte arbeidsplasser, sier Flåthen.

Forbudet skal, om det blir vedtatt, gjelde alle ansatte og lærere ved de videregående skolene i Vest-Agder innen 2013. (©NTB)

KrF mister medlemmer

Oslo (NTB): Siden nyttår har Kristelig Folkeparti mistet 1.300 medlemmer. En del av en langvarig trend, sier generalsekretæren i partiet.

I dag har partiet 35.030 medlemmer, skriver Vårt Land.

- Dette er en langvarig trend. Det store frafallet i medlemsmassen kommer hvert år i mars/april når vi sender ut giroen med medlemsavgiften, sier fungerende generalsekretær Alf Rose Sørgaarden.

I hele fjor mistet partiet 1.300 medlemmer, men også da forsvant de fleste ved forfallet for medlemsavgiften. Året før ble 900 medlemmer borte.

- Vi har hatt mange medlemmer i høye årsklasser og opplever naturlig frafall. Elles er det vanskeligere enn før å ha betalende medlemmer som vil støtte en god sak. De som vil være medlemmer, er folk som virkelig vil noe med sitt medlemskap, sier Rose Sørgaarden.

Arbeiderpartiet hadde vel 50.000 medlemmer ved årsskiftet, Frps medlemstall passerte 27.000 i sommer, mens Høyre har omkring 25.000 medlemmer. (©NTB)

Lier ventemottak legges ned

Drammen (NTB): Driften på Lier ventemottak i Buskerud legges nå helt ned, og alle de ansatte sies opp.

De omkring 20 ansatte fikk melding i forrige uke om at de var sagt opp fra 1. november, skriver Drammens Tidende.

Årsaken til oppsigelsene er ifølge daglig leder Hallstein Saunes i Link AS, som drev mottaket, at Utlendingsdirektoratet (UDI) har varslet at de vil si opp driftsavtalen. Link kan ikke sitte med lønnskostnadene i påvente av hva som eventuelt skjer med mottaket på Lierskogen.

- Det vil ikke bli etablert noe nytt mottak på Lierskogen i overskuelig fremtid, sier Saunes, som synes det er trist for de ansatte, som han mener har gjort en god jobb.

Samtidig jobbes det nå sammen med UDI om etablering av et nytt mottak på en annen adresse. Hvor det blir, er ikke avklart.

Både UDI og Justisdepartementet var umiddelbart klare på at ventemottaket skulle bygges opp igjen raskest mulig. Nå er dette i det blå. Hva som skjer videre på Lier er usikkert ifølge avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i UDI. (©NTB)

Tagger må ut med 900.000

Oslo (NTB): En 21 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til 420 timers samfunnsstraff for 205 tilfeller av tagging. I tillegg må han ut med en erstatning på 896.000 kroner.

Norge priser forskningen som har gitt oss superteleskopene, men norske astronomer får ikke være med der det skjer.

Oslo-mannen sier at han nå har brutt med taggermiljøet, og dommerne landet på samfunnstraff i stedet for ubetinget fengsel, skriver Aftenposten.

Erstatningsbeløpet på 896.000 kroner går til NSB og Kollektivtransportproduksjon AS, som drifter buss trikk og bane i Oslo.

Oslo tingrett brukte tre dager på å komme seg gjennom alle de 205 tilfellene av tagging som han måtte svare på. Hjemme hos tiltalte fant politiet en datamaskin med bilder av en lang rekke tagger med denne signaturen. Han innrømmet flere av tiltalepunktene som politiet fant bilder av på datamaskinen hans, men ingen andre. (©NTB)