*Nettavisen* Nyheter.

Kvinnelig politileder: - Han snakker ikke til andre ledere på den måten

I masteravhandlingen kom det frem at både kvinner og homofile fortsatt diskrimineres i politiet.

I masteravhandlingen kom det frem at både kvinner og homofile fortsatt diskrimineres i politiet. Foto: Kyrre Lien (NTB Scanpix)

«Nå skal vi jobbe veldig tett sammen, så nå tror jeg det er viktig at du kommer hjem til meg på hytta mi,» var meldingen en kvinnelig politileder fikk fra en leder.

03.09.14 22:49

Forskjellsbehandling av ledere basert på kjønn og legning, og ledere uten formell lederutdanning er et problem i politiet, viser en ny studie.

Finn-Arild Bystrøm står bak den nylig leverte masteravhandlingen «Ny som leder i politiet». Bystrøm har vært leder i politiet i to år og er lensmann ved Tokke lensmannskontor i Telemark. Det var Politiforum som først omtalte saken.

Mistet venner på Utøya

Han forteller at bakgrunnen for oppgaven var todelt.

Klikk på bildet for å forstørre.

Finn-Arild Bystrøm ble skuffet over funnene når det gjaldt diskriminering i politiet. Foto: Privat

- Jeg stilte meg spørsmålet: hvordan rekrutterer politiet og hvordan håndteres ledere i politiet? Hvilke krav setter vi til lederne? Dessuten har jeg en sterk kobling til 22. juli hvor jeg mistet mange venner på Utøya. Jeg tok del i sorgarbeidet og var en kobling mellom Arbeiderpartiet, politiet og de pårørende. Jeg ønsket å gi noe tilbake, sier Finn-Arild Bystrøm til Nettavisen.

Blant annet fant han ut at det finnes ledere i politiet som diskriminerer ut ifra kjønn eller legning. En kvinnelig politileder fortalte nærmere om det:

«Så fin du er»

«Nå skal vi jobbe veldig tett sammen, så nå tror jeg det er viktig at du kommer hjem til meg på hytta mi, og at vi er der hele uka og at du overnatter der»

«Nå må jeg ha en klem»

«Så fin du er»

«Du er veldig fin på håret»

Politilederen fortalte at mannen ikke snakket til andre ledere på denne måten.

- Ikke forventet i 2014

I intervjuene kom det også fram at det kunne bli et stort diskusjonstema at en homofil hadde søkt en jobb.

- Jeg ble litt skuffet over funnene. Det er kanskje naivt, men jeg hadde ikke forventet dette i 2014. Vi må se på holdningene i politiet. Lovfestede rettigheter skal ikke være diskusjonstema. Kvinner blir behandlet annerledes enn menn og folk diskrimineres på grunn av tillitsverv, kompetanse og legning. Isolert sett kan slike utsagn være spøk, men når man ser stort på det viser det en trend, holdninger og væremåte, sier Bystrøm.

Også tillitsvalgte kan oppleve at det blir vanskelig å være på jobb.

- Informantene fortalte meg at lederne kunne ha problemer med å skille roller og at den tillitsvalgte kunne bli en utfordring i negativ forstand i stedet for en samarbeidspartner. Tillitsvalgte har blitt tilsidesatt og snakket ned om på grunn av rollen som tillitsvalgt.

Kun 18 prosent kvinner

Kvinnelige ledere er det fortsatt veldig få av i politiet.

- Det har vært et satsningsområde å få flere kvinner til å ta lederutdanning. Og det er flere som har utdannet seg, men de blir ikke ledere likevel, sier Finn-Arild Bystrøm

-Er det kvinnene selv som er problemet eller dem som rekrutterer ledere?

- Det kan sikkert andre si mer om. Men det er stort sett menn som rekrutterer ledere. Fra 1999 til 2012 økte kvinneandelen blant lederne i politiet fra 10 til 18 prosent, så menn er fortsatt en overveldende majoritet og er dem som bestemmer hvem som skal være ledere. Det kan være et poeng. Men kjønn er egentlig ikke så viktig. Balanse i gruppen er viktigere. Folk som ser forskjellige ting og vektlegger forskjellige ting er viktig.

Vil vektlegge mykere sider

Når nye ledere rekrutteres viser studien at det stilles få krav til kompetanse.

- Det blir stilt overraskende lite krav til dem som skal bli ledere når det gjelder formell utdanning. Det jeg fant ut, som også støttes av en doktoravhandling var at erfaringsbasert kompetanse blir mer vektlagt enn formell kompetanse. Det gode medarbeideren som forteller hvordan det skal være er mer verdifull.

Han tror at lederstilen i politiet må endres.

- Lederstilen baseres på ordre, styring og kontroll og det kan virke hemmende. Jeg tror vi må endre lederadferden og vektlegge de mer myke sidene som inkludering og samhandling, og mindre ordregiving innad i etaten.

Føler seg betydningsfulle

Bystrøm gjorde også positive funn i sine undersøkelser:

- Det er en grunnholdning som går igjen, og det er at politilederne er glade i jobben sin og føler de gjør noe betydningsfullt. Og de har et ønske om å forandre yrket til noe bedre.

Oppgaven er basert på ni dybdeintervjuer med politiledere i ni forskjellige politidistrikt over hele landet. Masteravhandlingen er nå inne til sensur. Finn-Arild Bystrøm er invitert til å snakke om funnene sine med deler av justiskomiteen og skal også holde foredrag på Politihøgskolen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.