Gå til sidens hovedinnhold

Kvinner betaler seg ut av køen

Engstelige kvinner som har fått påvist kul i brystet velger å betale mammografi selv fremfor å stå i den offentlige køen.

(BA.no): – Vi har opplevd en dobling av kvinner som velger å betale privat for å ta mammografi. Vi tror det skyldes at tilgjengeligheten i det offentlige helsevesenet er blitt redusert, og har fått tilbakemelding av mange at det er ventetider som oppleves som lange på Haukeland, sier medisinsk direktør Knut Korsbrekke i Curato Røntgen.

Helse Vest har tidligere kjøpt mammografitjenester fra private røntgeninstitutt i Bergen.

FJERNER PRIVATAVTALE

I fjor bestemte helseforetaket seg for at mammografi ikke lenger skulle være en del av det private røntgentilbudet. Alle kvinner med symptom, tegn eller funn som gir mistanke om brystkreft skal nå henvises til et brystdiagnostisk senter ved et offentlig sykehus.

– Økningen gjelder spesielt kvinner som faller utenfor dem som får et offentlig tilbud om screening. Det vil si kvinner under 50 år og over 70 år. Kvinnene forteller oss at de er engstelige og at det tar for lang tid før de får time på Haukeland, men dette har jeg ikke tallet på, sier Korsbrekke.

Han legger til at andelen av private nå er nesten like stor som før mammografi ble tatt ut av avtalen i fjor høst.

Helse Vest sier at omleggingen utelukkende handler om faglig kvalitet og pasientsikkerhet.

– Vi mener kvinner med mistanke om brystkreft skal undersøkes på et komplett brystdiagnostisk senter med alle typer røntgenundersøkelser, undersøkelser av vevsprøver og kontinuerlig vurdering av lege. Her gjøres alt på et sted og alle resultatene kan ses under ett. Et slik tilbud har ikke de private røntgensentrene, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest.

Han viser til at helseforetakene har velfunderte kriterier de går etter når de vurderer hvor stor sannsynlighet det er for om en kvinne har brystkreft.

–Ofte er det nærmest umulig å skille ut kvinner som kan ha brystkreft ut fra opplysninger i en henvisning. Det blir en prioriteringssak basert på grader av sannsynlighet. Problemet er at kvinner med påvist kul i brystet vil være svært engstelig og selvfølgelig ha svar på om hun har kreft så fort som overhodet mulig, noe som er forståelig. Slik det fungerer i dag er et tilbakesteg sammenlignet med tidligere praksis, mener Korsbrekke.

2500 KRONER OG MER

Radiograf Kristian Søvik ved Unilabs Bergen mener det er underlig at kvinner med mistanke om brystkreft skal betale selv for å få et raskt svar på om de har brystkreft, når annen radiologisk utredning dekkes til vanlig egenandel. Han anslår at en full sjekk med mammografi, ultralyd og biopsi koster fra 2500 kroner.

Søvik forteller at etter at Unilabs mistet avtalen med Helse Bergen, jobber han nå tre dager på Unilabs i Oslo for å ta unna henvisninger til brystdiagnostikk.

– I Helse Sør/Øst gikk de også bort fra å ha private mammografitjenester i fjor. På grunn av stor pågang og lange ventelister, har helseforetaket snudd og kjøper nå tjenester hos oss, sier administrerende direktør i Unilabs, Tom Emil Asp.

Han mener regjeringen må pålegge de regionale helseforetakene å inngå nye mammografiavtaler med de private.

– På den måten får de brukt den kapasiteten vi har bygd opp, og kvinner med påvist kul i brystet trenger ikke stå flere uker i kø for å få svar, sier Asp.

– PRIVATE BLIR EN OMVEI

– Langt fra all brystkreft blir oppdaget bare ved hjelp av mammografi.

Derfor er det viktig at kvinnene får hjelp på et komplett brystdiagnostisk senter, mener fagdirektør Baard Christian Schemb i Helse Vest.

– Kvinner med mistanke om brystkreft kan i noen tilfeller komme raskere til ved et privat røntgeninstitutt, men faren for «falske negative funn» er til stede. Mammografi er kun én av flere undersøkelsesmetoder. Det er ikke sikkert at mammografi er tilstrekkelig for å oppdage kreften. Derfor har vi valgt å sende pasienter med mistanke om brystkreft til et komplett brystdiagnostisk senter i offentlige sykehus, sier han.

PASIENTSIKKERHET

Han påpeker at dette blir gjort også ved andre krefttyper.

– Vi sender ikke pasienter med mistanke om lungekreft til et røntgeninstitutt, men til et sted som kan gjøre hele utredningen. Det handler om krav til pasientsikkerhet og kvalitet, sier han.

Schemb mener det mer riktig å bruke ressursene inn i et brystdiagnostisk senter der man har alt på ett sted fremfor å betale private aktører for å ta mammografibilder på vegne av det offentlige. Selv om flere av aktørene, som Unilabs, tilbyr både mammografi, ultralyd og biopsi, slik de tilbyr ved Haukeland.

– Brystkreftdiagnostisk krever et langt bredere tilbud enn mammografi, ultralyd og biopsi.

Han sier at når det gjelder brystkreft er Helse Vest ganske nærme i å klare målet om 20 virkedager fra sykehusene mottar henvisningen til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter.

Les flere saker i Bergensavisen her.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken