Dette er et meningsinnlegg fra Linn Rosenborg.

Så skjedde det som ikke skulle skje. Så gikk altså regjeringsmedlemmene med på å stramme inn kvinners frihet og rettigheter, til fordel for mer makt. De falt for fristelsen - og sviktet flertallet både på Stortinget og i befolkningen.

Med moralske argumenter kun passende i kristenfundamendalistiske miljøer seiret mikropartiet KrF, som har som sitt endelig mål å avskaffe abortloven i sin helhet.

Ropstad står på sin talerstol og er stolt av at de har fått gjennomslag for innskrenkningen. Han avslørte sitt sanne ansikt under partilederdebatten, da han presterte å si hans at hovedpoeng er at hvis du klarer å bære fram ett, så bør du også klare å bære fram to. Dette er en mann som skal være med å lede landet vårt? Er dette verdier vi vil at våre regjeringsmedlemmer skal ha? Det er ikke til å fatte!

KrF sitt mål er å få ned aborttallene (til 0 helst). Da er det bare å applaudere partiet med å få innført en innskrenkning som etter sigende vil ha som konsekvens at de som er gravide med flerlinger, og som av ulike årsaker vurderer at de ikke makter å bære frem mer enn ett barn, ender med å abortere begge/alle fostrene. Gratulerer!

Et av hovedargumentene bak innskrenkningen synes å være at ingen av våre naboland tillater fosterreduksjon. Er det ikke da besynderlig at regjeringen i samme håndvending nekter adgang til eggdonasjon - som er tillatt i alle våre naboland?

Det er også et besynderlig fokus på hvor få kvinner dette faktisk gjelder. Retorikken bærer preg av at det er såpass få, og dermed ikke en dramatisk endring. Jeg kan love at endringer er dramatisk nok for de (få) den rammer!

Det er ingenting med aborttallene i Norge som tilsier at noen tar lett på valget om abort, og tallenes tale er klare - dette gjelder også de som faller på valget om fosterreduksjon. Innskrenkningen er et svik mot de kvinnene som allerede står i en svært vanskelig situasjon, og gjør dem til offerlam for KrFs ønske om symbolseier i abortsaken.

Dette er et kynisk maktspill, der offeret er kvinners rettigheter. Et spill der kvinners rettigheter har samme verdi, og diskuteres i samme åndedrag som taxfree-kvoter. Det er et spill vi som samfunn ikke kan være med på. Det er et spill regjeringen skal, og må tape.

8. mars kan pokker ikke komme raskt nok!