Gå til sidens hovedinnhold

Kvinner studerer mest

Kvinner tar flere studiepoeng enn menn.

Det kommer fram i Statistisk Sentralbyrås ferske utdanningsstatistikk.

Av ordinære heltidsstudenter tar 53 prosent av kvinnene 60 studiepoeng eller mer, mens tilsvarende tall for menn er 49 prosent. Ser vi på hvordan produksjonen av studiepoeng varierer med aldersgruppene, er det ifølge SSB ikke helt uventet i aldersgruppen 20 til 24 år at vi finner det høyeste gjennomsnittet. Kvinnene i denne aldersgruppen produserer gjennomsnittlig 54 poeng, men menn tar 52 poeng.

Populære helsefag
Helse-, sosial- og idrettsfag er det største fagområdet. Her er det også størst andel av studentene som har oppnådd det antall poeng som tilsvarer minst et fulltidsstudium. Av de ordinære heltidsstudentene har seks av ti full studieprogresjon. Fagområdet lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk har nest størst andel med normert studieprogresjon. Nesten 54 prosent av disse studentene tar 60 studiepoeng eller mer.

Ni av ti tar poeng
Av de som var registrert som ordinære heltidsstudenter høsten 2008, tok hele ni av ti studenter studiepoeng i løpet av studieåret 2008/09. Halvparten tok studiepoeng tilsvarende et heltidsstudium.

Det som tilsvarer et heltidsstudium er 60 studiepoeng, men mange tar færre enn dette. Om lag en av tre ordinære heltidsstudenter tok mellom 30 og 59 studiepoeng, mens en av ti ikke oppnådde poeng. Hvorfor disse ikke tar studiepoeng, sier statistikken ikke noe om.

Det kan være mange årsaker til at studenter ikke har progresjon i studiene enkelte år, for eksempel at de har sluttet å studere, byttet fag, strøket til eksamen eller blitt foreldre.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen

Kommentarer til denne saken