Gå til sidens hovedinnhold

Kyststripen i skuddsonen

Et vell av interesser, men mulige løsninger ble lagt fram under folkemøtet om kyststripen, torsdag.

Ullern/Frogner: Bydelsutvalgene i Frogner og Ullern arrangerte mandag i samarbeid med Ullern Avis Akersposten og Lokalavisen Frogner folkemøte om den vestlige delen av kyststripen. Der ble det klart at et vell av interesser var representert, og at de bare til dels var sammenfallende.
Tursti mellom Filipstad og Ormsund, robanen i Bestumkilen, ulovlig oppsatte brygger, bøyer som er i veien og tilgjengelighet for alle var temaer som ble tatt opp til diskusjon. Tydeligst var konflikten mellom harde og myke trafikanter til sjøs, og problemstillinger i forbindelse med havnebassengets kapasitet og tilgjengelighet.

Sjøen for alle

Møtet ble innledet av BU-lederne og byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen.
- Er sjøen for alle? Det bør den være, lekset byutviklingsbyråden. Hun la vekt på samarbeid for å håndtere konfliktene i fjorden.
- Vi foreslår småbåtplasser på Filipstad, Ormsund og ved Alnaelvas utløp for å lette presset. Vi har også fått i oppdrag å undersøke om bryggene i Bestumkilen er ulovlige. Vi har vært på befaring, og er de ulovlige, skal de vekk, fortalte hun.
En hjertesak for lederen av bydelsutvalget i Ullern bydel, er en kyststi uten sperringer mellom Ormsund og Filipstad. Et vanskelig punkt har vist seg å være avsperringen mellom Maxbo og Vækerø Hovedgård.
- Det er nå vi har mulighet til å frigjøre sjøsiden fra alle barrikadene. Vi skal gjøre Oslos fineste arealer tilgjengelige for folk, sa Jens Chr. Myhre. Han måtte imidlertid medgi å ha arbeidet med saken i syv-åtte år. Tunggrodd byråkrati og en reguleringsplan som går i Maxbos favør, gjør at folk kan ferdes fritt på byggvarekjedens tomt tidligst om et år.
- Det er også snakk om Fjordtrikk, sykkelsti og strandpromenade. Vi ønsker småbåtplasser, kulturopplevelser og parker. Vi skal ta byen tilbake og det er bare Oslo kommune som kan ta dette løftet. Vi må få bort gjerdene og skaffe strender, sa BU-lederen.
Signe Nyhus, leder for Friluftsetatens strandsoneprosjekt var til stede, og kunne fortelle at det jobbes for en kyststi på kommunenivå. Hun kunne ikke gå i detaljer, men opplyste at planene legges fram til høsten.

E18 under lokk

BU-leder i Frogner bydel, Bjarne Ødegaard (H) tok til orde for seilernes interesser. Han foreslo videre å oppgradere Paradisbukta til sandstrand og kritiserte Friluftsetaten for å ikke holde i stand toalettfasilitetene og foreta nødvendig oppfølging av Huk. Om Frognerkilen, sa BU-lederen at en robane vanskelig kan brukes i sommermånedene. Han uttrykte også glede over byrådets skepsis til å utvikle fergeterminalen. Et annet punkt, som også hadde støtte blant publikum i salen, var å legge lokk over E18 langs kysten.

Robane

Ikke uventet handlet møtet også om konflikten mellom roere og eierne av bryggene i Bestumkilen.
- Dette er ikke en uløselig konflikt, det handler om respekt og båtvett. Kravet om robane er ikke urimelig, men dette kan ha noe å gjøre med kjørekulturen til roerne også, sa Ødegaard.
Det var imidlertid mange som argumenterte sterkt for reetablering av en robane på 1000 meter.
- Vi må bli hørt. Noen av våre medlemmer har ambisjoner om VM, og da trenger vi en bane på 1000 meter, sa formann i Oslo kajakklubb, Kristoffer Lund. Han fikk støtte fra leder av Bestumkilens venner, Alf Gervin.
- Banen vår er buet og forkortet. Vi har over 2000 aktive roere og et stort, rusfritt ungdomsmiljø. Samtidig har vi omtrent 450 meter med ulovlig bygde brygger. Vi ønsker ingen vekk fra fjorden, men det blir ikke plass til flere når de som er der blir større og større, sa han.

Brygger under Bygdøy

Flere andre synspunkter kom opp under møtet. Torkel Raustad fra Oslo Friluftsråd tok til orde for å få til et ordentlig samarbeid mellom interessentene, mens Liv Jensen fra Ullern bydelsutvalg foreslo å etablere båtplasser med inngang under Bygdøy.
- Statens vegvesen er et kronisk problem for fjorden i det hele tatt, ble det sagt, med et nikk til motorveien som går langs kysten og danner en barrikade mellom by og sjø.
Berit Bettum, varamedlem i bystyrets samferdsels- og miljøkomité tok til orde for folk flest.
- Vi kan ikke vare være fornøyd kun med tursti. Vi må forstå at fjorden ikke bare er for båtfolket, men for allmennheten. Ønsker man seg mange båtplasser må det være begrensninger båtstørrelsene, framholdt hun.

Løsning i sikte

Et gledelig lyspunkt i debatten var en mulig løsning på bøyene som har vært til besvær for roere i Bestumkilen. Marianne Lund i Oslo rokrets beklaget seg over bøyer i kjørebanen, men eieren av dem, Stein Erik Sørensen, var løsningsorientert.
- Det er greit for meg å flytte bøyene, men Havnevesenet har sagt at jeg ikke skal gjøre det før neste år. Jeg må vente på å få henvist hvor de skal være, fortalte han til applaus.
- Jeg skal ta kontakt med Havnevesenet, jeg, fastslo Lund.

Et skritt videre

Om ikke alt som kom ut av møtet var like konkret, har det kanskje blitt satt fart i noe. Byråden lovte avklaring i forhold til bryggene i Bestumkilen, og det ble klart at politikerne enes om å få i stand kyststien.
- Vi vil også forfølge saken om lokk over E18 til vi er i mål, sa BU-leder Ødegaard.
- Vi i bydelen vil invitere til bedre samarbeid, lovet han videre
- Det er også enighet om at vi trenger mer politisk trøkk på sakene våre. Det er ikke tillatelig at kommunen bruker så lang tid, for eksempel når det gjelder kyststien, sa Myhre.
- Jeg har bydelsdirektørens støtte på flere punkter, så da vet vi at sakene kan bli fulgt opp også etter kommunevalget.

Reklame

Nå: Stort ryddesalg i Nettavisens nettbutikk