Gå til sidens hovedinnhold

Kystverket oppgraderer de største havnene

Oslo (NTB): Kystverket prioriterer utbygging og modernisering av de største havnene langs kysten i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023.

I NTP er det satt av 19,3 milliarder kroner til effektivisering av sjøtransporten i Norge. Dette inkluderer drøyt tre milliarder som er øremerket for å bedre forholdene for godstransport, både i havnene og for transportørene.

Under torsdagens pressekonferanse på Aker Brygge konkretiserte kystdirektør Kirsti Slotsvik hva som er og hva som blir de største satsingsområdene i årene som kommer.

- Det er to viktige ting som står helt sentralt. Vi må få mer godstransport over fra vei til sjø, og ytterligere bedre sikkerheten til sjøs, sier Slotsvik.

Kystverket har i sin langtidsplan valgt å sette store ressurser inn for å oppgradere havne- og transportnettet langs kysten.

- Det betyr at vi må få til et tettere samarbeid mellom ulike havner, noe som også kan bety at små og mellomstore havner kan miste en del av den trafikken de har i dag, forklarer kystdirektøren. Hun legger ikke skjul på at de tyngste investeringene vil komme de største havnene til gode. Derfor har havnene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø prioritet. (©NTB)

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto