Lærer slår alarm: – Gir bedre karakterer for å unngå klager

Foto: Privat

Det blir for mye mas når elevene klager på karakteren, mener ungdomskolelærer.

(BA.no ): I et leserinnlegg til BA lufter ungdomskolelærer Dan Takle sin frustrasjon over en problemstilling han mener er utbredt blant flere av hans kollegaer:

Av redsel for å måtte bruke mye unødvendig tid på byråkrati i forbindelse med elevers klage på standpunktkarakteren, vipper de heller karakteren opp, mener han.

Takle skriver blant annet:

«Blir det hyl og skrik og gråt og tenners gnissel ute på grupperommet, hender det rett som det er at lærere revurderer sin dom og setter karakteren opp et lite hakk.»

- Utbredt

«En kjapp og veldig uoffisiell rundspørring blant kollegene mine avslører at jeg ikke er alene i min synd. Vi vipper dem opp alle sammen», står det i kronikken.

Les hele kronikken på BA.no

Det er det omfattende arbeidet en slik klage medfører for læreren som er bakgrunnen for dette, heter det i kronikken. Og dette er ifølge ham også grunnen til at enkelte skoler gir standpunktkarakterer allerede rundt 17. mai, ettersom det er et tidkrevende arbeid å behandle slike klager.

«Mens kollegene kauker på Losjehagen, må jeg nå møysommelig sette meg ned med en tykk bunke papirer og et skjemavelde uten sidestykke for å plukke den klagende elevens skoletid fra hverandre i kompetansemål og såkalte delmål, og deretter forsøke å bevise min uskyld, » står det i kronikken.

Konsekvensen av dette er, ifølge kronikkforfatter Takle, at det blir mindre attraktivt for kommende generasjoner å gå inn i læreryrket.

«Mens vi må leve midt oppe i et system som egentlig stilltiende oppfordrer oss til å gi for gode karakterer for å unngå bråk, og der det etter hvert går inflasjon i 5’ere og 6’ere.»

- Uforsvarlig

Leder for utdanningsforbundet i Hordaland, John G. Torsvik, sier til BA at de ikke kjenner til hvorvidt det er utbredt å «vippe» karakterene opp på den måten Dan Takle beskriver i sitt leserinnlegg, men sier at de ikke kan utelukke at det skjer.

- Klaging utløser mye byråkrati, men enhver har jo rett til å klage, det er en del av elevenes rettsikkerhet dersom de føler de har fått urettmessige karakterer, sier Torsvik.

Ifølge ham er det mye frustrasjon blant lærere over byråkrati i skolen, som i mange tilfeller tar opp mer av deres tid enn selve undervisningen.

- Det er mye av det byråkratiet lærere bruker tid på i arbeidstiden som utdanningsforbundet vil gjennomgå, men når det gjelder klaget på karakterer er dette selvsagt et arbeid akseptere, sier han.

- Derimot må det tas hensyn til at den enkelte lærere skal ha tilstrekkelig tid til å gjøre jobben sin, understreker han.

- Er det et problem, slik du ser det, dersom lærere velger å vippe opp karakteren for å unngå merarbeidet en klage fører til?

- Ja, dersom det er utbredt, er dette profesjonsetisk uforsvarlig. Det er viktig at man sikrer at eleven får en riktig evaluering, for denne karakteren følger dem videre. Da må den være gitt på riktig faglig grunnlag, sier Torsvik.

- Elevenes rettsikkerhet

Kjetil Høvig, rådgiver ved utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen, sier til BA at de er avhengig av det skriftlige materialet når de skal vurdere en klage på standpunktkarakteren.

- Vi kan ikke gå inn i skolene og vurdere hver enkelt elev, derfor er vårt vurderingsgrunnlag om karakteren er satt ut fra læreplanens mål. Skolen må i sitt svar sannsynliggjøre for oss at karakteren er satt på riktig grunnlag. Det kan nok være omfattende prosess, men det er kanskje litt avhengig av hvilke rutiner skolen har for å kartlegge elevens arbeid underveis, sier han.

Også Høvig understreker at klagemuligheten er en del av elevenes rettssikkerhet.

- Har du hørt om denne problemstillingen før, at lærere vipper opp karakteren for å slippe alt byråkratiet?

- Nei, det kan jeg ikke si at jeg har, svarer Høvig.

Les flere saker BA.no her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.