Gå til sidens hovedinnhold

Laget ny elveløsning

I en fersk masteroppgave presenteres løsninger som gir rom for både Alnaelva og Alnabruterminalen.

ALNABRU: Anne Fodnes Klingvall og Mariann Widerberg mottok toppkarakteren A for sin "Mulighetsstudie for gjenåpning av Alnaelva ved Alnabruterminalen".

Vi gjorde intervjuer med alle aktørene, og oppdaget at det var sterke og motstridende meninger. Selv prøvde vi å være nøytrale, sier Klingvall.

Lukket planprosess

Vi oppdaget raskt at det er forskjell på teori og praksis. Til tross for at alle er enige om at planprosessen skal være åpen, framstår den som svært lukket. Alle holder kortene tett til brystet. Det burde vært større åpenhet, sier Widerberg.

De tidligere studentene ble også overrasket over det manglende samarbeidet mellom kommune og stat.

Driver kommunen utmattelsesteknikk overfor samlasterne?

Ja, det tror jeg. De vil nok helst at terminalen ikke skal ligge der, og ser ikke konsekvensene ved en eventuell flytting, sier Klingvall.

Det er store konflikter på begge sider. Med vårt alternativ forsøker vi å gi til alle, sier Widerberg.

Likevel ønsker de å takke alle aktørene som har hjulpet dem med informasjon og synspunkter. Statsbygg har kvalitetssikret arbeidet, bekreftet at det er realiserbart, og tatt til seg tankene deres.

Vi har også hatt kontakt med Alnaelvas venner, sier Widerberg.

Vannløfteralternativet

"Vannløfteralternativet" innebærer at Alnaelva åpnes langs gravlunden i stedet. Høydeforskjellen er fremdeles en utfordring. Vann- og avløpsetaten har tidligere foreslått å pumpe hele elva opp den bratte kurven ved terminalområdet. Altså en elv i oppoverbakke.

Klingvall og Widerberg mener sprengningsarbeidet vil rasere NRF-tomta. I stedet foreslår de å pumpe opp deler av elva utenom NRF-tomta til en årlig kostnad på rundt 240 000 kroner.

Et helhetlig turveinett

Alternativt har de beregnet 3, 350 millioner kroner i driftsutgifter for en løsning hvor hele elva pumpes opp.

Velger man å pumpe opp deler av elva, vil den renne som en liten bekk på denne strekningen, men man får likevel et helhetlig turveinett langs den. Elva bør være til glede, og ikke til bryderi, sier Widerberg.

Deler av elva vil da fremdeles gå i kulvert, men dette ser de ikke som en ulempe.

Det blir likevel flott å gå her. Det kan ikke sammenliknes med Akerselva, men det er likevel mange som er glade i Alnaelva, og som vil ha glede av å få den opp, sier arealplanleggerne.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft