Eidsivating lagsmannsrett skjerper straffen til 13 års forvaring for den hovedtiltalte stefaren i Alvdal-saken. Ekssamboeren - barnas mor - slipper forvaring, men dømmes til fengsel i tolv år, melder Aftenposten.no.

Lagmannsretten finner ingen formildende omstendigheter.

To av de sju dommerne tok dissens - og ville slå av ett år på straffene, skriver avisa.

For naboekteparet, som dømmes for medvirkning, ble straffen den samme som i tingretten - fire års fengsel for mannen og tre års fengsel for kona.

Alle de fire tiltalte i Alvdal-saken ble i mai funnet skyldige av lagmannsretten.

Nord-Østerdal tingrett avsa dom i saken 18. februar i år. Her ble de to hovedtiltalte dømt til henholdsvis 11 og 12 års forvaring. Stefaren fikk her 12 års forvaring med en minstetid på ni år, mens eks-samboeren fikk 11 års forvaring med en minstetid på sju år og seks måneder.