Gå til sidens hovedinnhold

Lagmannsretten slår fast felles rettssak mot Jensen og Cappelen

Borgarting lagmannsrett avviser ønsket fra Eirik Jensens forsvarere om å skille Jensens ankesak fra Gjermund Cappelens anke over straffeutmålingen.

Beslutningen ble tatt av Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, varslet at han ville rette et krav om å skille ekspolitimannens nye ankebehandling ut i en egen sak da fagdommerne satte juryens delvise frifinnelse til side 28. januar. Både Spesialenheten for politisaker og påtalemyndigheten har motsatt seg Eldens ønske og har fått domstolens gehør.

– Det må etter lagmannsrettens skjønn legges til grunn at vesentlige deler av bevisførselen vil være relevant både for vurderingen av Jensens skyldanke og for Cappelens straffeutmålingsanke, skriver lagmannsretten.

En ny behandling av ankesaken, der Jensen vil ha full behandling av tiltalen om korrupsjon og medvirkning til narkotikainnførsel, mens Gjermund Cappelen bare skal få prøvet straffeutmålingen, er ennå ikke berammet.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken