Gå til sidens hovedinnhold

Lakseprisen videre ned

Lakseprisen falt videre ned, mens volumene tok seg noe opp

Det går frem av de ukentlige markedstallene fra SSB.Prisen på fersk laks for eksport falt fra 26,79 kroner pr. kilo siste uken i 2005, til 25,96 kroner i årets første uke.Eksportvolumet steg samtidig fra 5.834 tonn i uke 52 til 5.955 tonn i uke 52.Prisen på frossen laks steg til 32,62 kroner pr. kilo i uke 1. Dette er en oppgang fra


29,38 kroner pr. kilo uken før. Eksportvolumet for frossen laks mer enn halverte seg og falt til 236 tonn. Uken før var eksportvolumet 555 tonn.Det hersker nå stor usikkerhet i markedet i forhold til utviklingen videre i forbindelse med Russlands importforbud for norsk fersk fisk.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene