Av Sirin Stav, MDGs gruppeleder i Oslo bystyre

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Og ikke på noe felt er det så tydelig som ved høyresidens feilslåtte eksperiement med å ha Oslos avfallsinnhenting på anbud til selskapet Veireno.

Når Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum Stavrum den 9. desember forsøkter å trekke paralleller mellom Veireno-sjefen og MDGs byråd Lan Marie Berg, er det et nytt lavmål. For mens Veireno-sjefen lot bruddene på arbeidsmiljøloven skure og gå, har Lan Marie Berg ryddet opp i de uholdbare forholdene i sin sektor så snart problemene ble kjent.

Gunnar Stavrum: Politikeren får full tillit etter tusenvis av lovbrudd, den private lederen får fengsel

For få år siden arvet Lan Marie Berg en ulykksalig kontrakt med selskapet Veireno for søppleinnhenting i byen fra de borgerlige. Resultatet var tydelig for alle å se. Søppel fløt i gatene. Renovatørene var overarbeidede og utslitte.

Søppelkaos og rovdrift

Veireno-sjefen skapte ikke bare søppelkaos, men valgte også å aktivt bryte loven for å få jobben gjort. Han oppfordret de ansatte til å bryte arbeidstidsbestemmelsene. Han organiserte med vitende og vilje arbeidet på en måte som ga grunnlag for grov utnyttelse av arbeidere - og hensynsløs drift av selskapet. Han fortalte sine arbeidere at de ikke kunne forvente å se familiene sine. Og han ba sin HR-sjef om å «holde kjeft og forlate møtet», da hun tok opp problemene. Alt dette kan man lese om i dommen.

Høyesterett dømte Veireno-sjefen til 120 dagers fengsel for «omfattende og bevisste overtredelser av arbeidstidsbestemmelsene». Veireno-modellen handlet om rovdrift og ekstreme arbeidsbelastninger som var satt i system.

Les også: Private lovbrytere må i fengsel, mens de ansvarlige politikerne slipper unna straff

Truffet av etterdønningene

Dessverre er det etterdønningene av denne kontrakten, samt årevis med manglende oppfølging av arbeidsmiljøloven under de borgerlige, som byråd Berg og resten av byrådet nå er i gang med å rydde opp i.

For det første tok Lan og byrådet avfallsinnhentingen tilbake i kommunal regi. Det har vært et effektivt grep. Antall brudd i etatens innsamlingsavdeling - altså det som før var gamle «Veireno» - er nå nå nærmere null.

Det er en temmelig oppsiktsvekkende utvikling - bort fra de forholdene som Enger ble dømt for. Den nye etatsdirektøren skal ha stor honnør for snuoperasjonen.

For det andre har Berg også stanset høyresidens oppsplitting av avfallsinnhentingen, hvor kommunen skal sende faktura til seg selv for å levere avfall. Energigjenvinningsetaten og Renovasjonsetaten er under Lans ledelse slått sammen til én kraftig etat som kan utnytte ressursene i avfallet enda mer effektivt.

Les også: Brukte flere år - og svidde av nesten 18 millioner kroner på en garderobe som aldri ble noe av

Etaten har blitt et skoleeksempel på hvordan god planlegging og endrede rutiner kan gjøre at brudd på arbeidsmiljøloven kan unngås.

Også Arbeidstilsynet er fornøyd med Bergs opprydning i Energigjenvinningsetaten.

Massiv opprydding

Berg har også iverksatt en kartlegging og tett oppfølging av forholdene i sine andre etater. Etter at byrådsavdelingen, etatsledelsen og de ansatte i etaten har økt oppmerksomheten rundt arbeidstidsbestemmelsene, har bruddene på arbeidstidsbestemmelsene gått drastisk ned på halvannet år. I enkelte etater har det vært lange perioder helt uten slike brudd.

Ja, denne opprydningen i Oslo, som Berg har blitt en frontfigur for, har ført til økt oppmerksomhet rundt arbeidsmiljøloven. Det er bra. Mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene er, for å sitere Dagsavisen på lederplass, dessverre fortsatt «snarere regelen enn unntaket i offentlig sektor». Da Dagsavisen samlet inn tall fra 15 av landets største helseforetak i 2013, endte regnestykket på 450.000 lovbrudd på ett år. I fjor hadde dette økt til 526.000 brudd.

Ingen kritikk av Høie og Aasheim

Jeg har ikke registrert krav om helseministerens avgang - eller sammenligninger av Bent Høie og straffedømte Johnny Enger - som følge av dette.

Nettavisen Pluss: Hvis dette stemmer, vil Toyota endevende elbil-markedet

Selv i det statlige Arbeidstilsynet har media avdekket flere hundre brudd på arbeidstidsbestemmelsene i de siste årene - uten at jeg har registrert noen offentlig kritikk av arbeids- og sosialminister Henrik Aasheim av den grunn.

Nettopp dette er kanskje det mest påfallende, at Lan Marie Berg og byrådet ser ut til å bli målt etter helt andre målestokker enn andre deler av offentlig sektor.

I en situasjon der «alle» har avvik fra arbeidstidsbestemmelsene, er det bare én politiker som stemples som kriminell.

Bare i helseforetakene vet vi altså at det er over en halv million brudd på arbeidstidsbestemmelsene i året - trolig langt flere i korona-året 2020. I Oslo er det til sammenlikning rapportert om cirka 250.000 brudd over flere år. Men 70-85 prosent av disse registrerte bruddene ligger innenfor det men kan avtale seg fram til med arbeidstakere. De hyppigste enkeltstående bruddene er knyttet til søndagsarbeid og arbeidsfri før vakt. Undersøkelsen viser at det også har vært en overrapportering.

Les også: Kan denne ordføreren torpedere rødgrønt samarbeid?

Trolig verre under de borgerlige

Mye tyder på at antall brudd nok var høyere under de borgerlige, men det er vanskelig å si nøyaktig:

De borgerlige gadd ikke engang holde statistikk over dette. En effektiv måte å unndra seg kritikk på.

Oslo er blant landets største arbeidsgivere. Vi har mange ulike virksomheter, fra døgndrevne sykehjem til kontorarbeidere på Rådhuset. De fleste bruddene på arbeidstidsbestemmelsene i Oslo forekommer i dag i sykehjemstaten.

Sykehjemsetaten styres som kjent ikke av Lan Marie Berg. Etatene hun har ansvaret for i dag står faktisk for under 5,7 prosent av de omtalte bruddene i Oslo kommune.

Likevel har Frp og FNB kun fremmet mistillit mot Berg.

At disse partiene kan misbruke en komplisert problemstilling til å ramme en profilert politisk motstander, er ikke overraskende.

- Flaut og sjokkerende

Dette fremstår som et desperat forsøk på å få oppmerksomhet. Det er et trist politisk teater. Men at Høyre og Venstre i siste liten kastet seg på, med den begrunnelsen at de ikke synes Berg hadde beklaget godt nok, synes jeg er flaut og sjokkerende.

Les også: MDG-Berg avfeier gratisparkering for å hjelpe sentrumsbutikkene: - Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig

Byråd Lan Marie Berg skal altså straffes for å ha ryddet opp i et rot de borgerlige selv har stor skyld for. Problemene med Veireno, og innad i Energigjenvinningsteaten, oppsto ikke i 2015. De kan spores tilbake til tiden før det rødgrønne byrådet, da Høyre og Venstre selv styrte byen, med langt mindre interesse for arbeidsmiljøloven enn vi har i dag.

Det mest ironiske er at de borgerlige partiene selv ønsker å uthule den loven de plutselig har blitt så opptatt av.

Engasjementet for streng etterlevelse av arbeidsmiljøloven ble først synlig når den kunne brukes for å sverte en politisk motstander.

Håpløs sammenligning

Derfor er sammenligningen til Stavrum mellom byråd Lan og Veierno-sjefen så håpløs.

Vi ønsker oss ikke Trump-tilstander, der profilerte politikere, gjerne kvinnelige, møtes med rop om «lock her up». Fagforbundet har vært tydelige på at bruddene «ikke kan sammenliknes med Veireno-saken». Aftenpostens kommentator kom til samme konklusjon.

Les også: Vedum i strupen på MDGs kjøttkrav: – Ren moralisme

Stavrums kommentar føyer seg dessverre inn i et mønster der én politiker har fått uforholdsmessig mye medieoppmerksomhet for en omfattende og kompleks problemstilling, som beviselig rammer store deler av offentlig og privat sektor. Og der problemene på ingen måte er verst under henne, hverken internt i Oslo kommune eller sammenlignet med statlige virksomheter som helseforetakene.

Dette handler åpenbart om noe annet enn å gi leserne en god forståelse av hvordan arbeidsmiljøloven overholdes i offentlig sektor.

Les også: Valgforsker mener det er én ting som er overraskende ved MDGs snuoperasjon

Oslo kommune er, og skal være, en seriøs arbeidsgiver. Uakseptable forhold må ryddes opp i. Det har byråd Berg og byrådet gjort. Johnny Enger gjorde det motsatte. Det ble han dømt for.

Byråd Berg har derfor sine ord i behold: kommunen aksepterer ikke systematiske brudd på arbeidsmiljøloven.