Se video fra høringen her:

Onsdag ettermiddag ble det avholdt høring om milliardoverskridelsene for byggingen av Oslos nye reservevannforsyning, et prosjekt som allerede har sprukket med hele fem milliarder kroner.

Den gigantiske kostnadssprekken kom fram i kommunens reviderte budsjett som ble lagt fram for to uker siden. Oslos nye reservevannløsning vil nå koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Gunnar Stavrum: Her går fem milliarder ned i sluket - og MDG-byråden har ansvaret

Opposisjonen har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne, og i to timer måtte den ansvarlige byråden, byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG), svare for overskridelsene.

- Dette er det største investeringsprosjektet i Oslo noensinne. Det er et komplekst og krevende prosjekt. I tillegg er vi pålagt en stram tidsfrist, startet Berg med.

Oppdatering: Etter høringen varslet Frp at de vil fremme mistillit mot Lan Marie Berg.

Les mer her: Frp varsler mistillit mot MDG-Berg

- Dypt bekymret

Byråden fortalte at tilbudene Vann og avløpsetaten (VAV) hadde mottatt fra entreprenørene, var langt høyere enn forventet. Hun mente også at den viktigste årsaken til den voldsomme kostnadsøkningen, skyldtes anbudskonkurransen.

- Konklusjonene fra VAV gjorde meg dypt bekymret, sa Berg om øyeblikket hun innså den potensielle milliardsprekken.

I desember i fjor informerte VAV om at det kunne gå mot en kostnadssprekk, og Berg fikk dette bekreftet i en rapport fra etaten den 17. februar, om at kostnadsrammen måtte økes. Hun visste dermed at prosjektet ville sprekke med flere milliarder kroner da hun fyrte av den første sprengsalven for prosjektet dagen etter.

Men først for to uker siden ble bystyret informert om milliardsprekken.

- Jeg mener vi har behandlet denne kostnadsutviklingen på en rask og god måte. Så til spørsmålet om jeg har informert bystyret for sent, jeg mener nei, sa hun under høringen.

Les også: Gigantisk budsjettsprekk: - Norgesrekord i byggeskandaler

Til tross for informasjonen hun fikk for flere måneder siden, mener Berg at hun ikke kunne informere bystyret om hva som var under oppseiling, da hun ikke ville hatt svar på alle spørsmålene som hun mener bystyret har krav på svar om.

- Tallene måtte kvalitetssikres, påpekte hun, og viste til at hun den 10. mai mottok rapporten byrådet bestilte fra Holte Consulting, som kvalitetssikret de nye kostnadene.

- Jeg mener vi har gitt Oslo bystyre en sak som er utfyllende og korrekt. Kostnadsøkningen er uheldig, og jeg skulle ønske den kunne vært unngått, sa Berg.

Les også: Tvinges til å bo i anleggsområde: - Må lure på om Oslo styres av personer med sadistiske trekk

- Galopperende kostnader

MDG-byråden måtte svare på en rekke kritiske spørsmål fra opposisjonspartiene i bystyret. Underveis i utspørringen var det en oppgitt bystyrerepresentant, Lars Petter Solås (Frp), som mente at byråden «ikke svarer på spørsmålene» hans.

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, var også svært kritisk til Bergs behandling av saken.

- Det er rart at ikke byråden stoler såpass på egen etat at hun ikke kan oversende informasjon om milliardoverskridelser, sa Rygg, og bemerket at Berg inntok samme holdning da et stort antall brudd på arbeidslivsloven ble avdekket i Energi- og gjenvinningsetaten.

- Den første milliarden var overskredet allerede i mars i fjor. Da fikk ikke bystyret vite noe informasjon. Det økte med enda en milliard måneden høsten. I februar i år var overskridelsen på over tre milliarder, og fortsatt ikke et ord om dette. Det er jo mildt sagt en galopperende kostnadsutvikling, sa Rygg.

Anbud som kom inn for prosjektet i mars i fjor, endte nemlig med at en av kontraktene ble nesten en milliard kroner dyrere enn første antatt. Byrådet mente man kunne håndtere én dyrere kontrakt innenfor budsjettrammen, men Rygg mener bystyret burde blitt koblet på saken allerede da.

- Ble overrasket
Det omfattende prosjektet, som inkluderer en 19 kilometer lang råvannstunnel, ble vedtatt av bystyret i november 2019, med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

- Det er vurdert at det er 80 prosent sannsynlig at prosjektet kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen, sa direktør Anna Maria Aursund i Vann og avløpsetaten i høringen.

Hun fortalte at de i november i fjor fikk inn tilbudene fra entreprenørene for byggingen av råvannstunnelen, og oppdaget da at kostnadene ville bli høyere enn først antatt. I slutten av januar var etatens kostnadsrapport klar, og prisene hadde da «økt betraktelig».

- Vi hadde mange møter med byrådsavdelingen om dette. Vi orienterte byråden i et møte 12. mars, der byråden var til stede, sa Aursund, som påpekte at de ikke kunne gå ut med prisene på grunn av konkurransesituasjonen.

Hun sa at prisøkningen også kom overraskende på Vann og avløpsetaten.

- Vi forutså ikke den store prisveksten. Det er også andre forhold som har slått inn i samme periode. Det er veldig mange prosjektet av denne typen, infrastrukturprosjektet som er ute i markedet nå, og det er veldig få tilbyrdere. Det er begrenset tilgang til kvalifisert arbeidskraft som reduserer produktiviteten og øker prisene, sa hun, og la til:

- Og så kan koronasituasjonen har påvirket prisene.

Hun mener det også er sannsynlig at kostnadene vil kunne øke ytterligere:

- Det er fortsatt økende prisutvikling i store anleggsprosjekter, og det er sannsynlig i overskuelig fremtid, sa Aursund i høringen, som ble gjennomført digitalt.

Direktøren ville imidlertid ikke anbefale å stanse milliardprosjektet.

- Våre vurderinger er at det riktige vil være å gå videre med den anskaffelsen vi nå er inne i om råvannstunnelen. Vi har vurdert fire ulike alternativer for avlysning, og alle alternativene tilsier at det blir høyere kostnader og senere ferdigstillelse. Så vi mener det riktige her vil være å gå videre til tross for kostnadsutviklingen, sa hun.

Les også: Raser mot Oslos reservevannplan: - Vi blir låst inne i boligene våre

- Svært lite slakk

Holte Consulting AS har foretatt en kvalitetssikring av kostnadene i reservevannprosjektet, og Kristian Mehus fortalte om deres funn.

- Det er svært lite slakk i fremdriftsplanen. Reell mulighet for at prosjektet ikke blir ferdig til 1.1.2028, sa Mehus, og vektla at dersom man stanser prosjektet nå så vil det føre til erstatningsansvar, samt at det vil gi forsinkelser i fremdriften.

- Vår anbefaling er en styringsramme på 15,7 milliarder, og en anbefalt kostnadsramme på 17,7 milliarder kroner, sa han, før han konkluderte:

- Planene er gjennomarbeidet, men har lite slakk tidsmessig. Det har vært svært vanskelig å fange opp markedsutviklingen som i sterk grad har bidratt til kostnadsøkningen.

SE VIDEO: Nettavisen møtte en av naboene som rammes av prosjektet:

- Forventer tydelige svar

Flere partier i Oslo bystyre har varslet at de vurderer å fremme mistillitsforslag mot Berg, både på grunn av milliardsprekken i seg selv, men kanskje først og fremst fordi de mener hun burde informert bystyret om sprekken tidligere. Bystyret visste ingenting om saken før 20. mai.

- Jeg forventer tydelige svar og håper vi slipper lange avsporinger rundt hvorvidt Oslo skal ha ny vannforsyning eller ikke. Saken handler ikke om hvem som er for eller mot at Oslo skal ha ny drikkevannskilde, alle er enige i at Oslo må ha det. Det vesentlige her, er å få rede på hva byråden visste på hvilke tidspunkter, sa Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, til Nettavisen før høringen.

Tirsdag sa Evenrud til Dagsavisen at de vil ta stilling til et eventuelt mistillitsforslag etter høringen.

Hun får støtte fra Fremskrittspartiet, som etter høringen fremmet mistillit mot Berg.

- Dette byrådet har et veldig dårlig rulleblad når det kommer til å følge opp prosjekter og kostnader, særlig når det gjelder området under byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Jeg er dessverre ikke overrasket over at vi for andre gang på under et år er nødt til å kalle den samme byråden inn på teppet i bystyret, sier bystyrepolitiker Lars Petter Solås (Frp) til Nettavisen.

Solås tvilte imidlertid på at de ville få noen unnskyldning fra byråden:

- Jeg ser frem til å høre flere godt forberedte forklaringer fra byrået i dag, men slik saken ser ut nå kan jeg vanskelig se for meg noen god unnskyldning for at byrådet ikke holdt oss i bystyret informert om utviklingen i tidenes største investeringsprosjekt i Oslo kommune, sa han før høringen, og la til:

- Det blir spesielt interessant å følge med på hva byråden forklarer tilbakeholdelsen av informasjon med. Vi forventer at en byråd er kjent med sine plikter, og etter fjorårets høring kan det ikke herske noen tvil om at byråd Berg er kjent med hva informasjonsplikten innebærer.

Berg: - Ikke mulig å vite

Hvis en samlet opposisjon støtter mistillitsforslaget, vil Rødts stemmer bli avgjørende for Bergs fremtid som byråd.

Selv har Berg avvist at hun vil trekke seg som byråd som følge av saken.

- Nei, det har jeg ikke. For her ser vi at det, som også Holte Consulting mener, ikke var mulig å vite at det hadde vært en kostnadsøkning i markedet da bystyret gjorde sin investeringsbeslutning, sa hun til VG etter at milliardsprekken ble kjent.

Sårbar vannforsyning
Bakgrunnen for saken er at dagens vannforsyning i Oslo er svært sårbart med bare én hovedkilde. I februar startet derfor arbeidet med en alternativ vannforsyning til hovedstaden.

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning. I fjor fikk Oslo kommune beskjed av Mattilsynet om å få vedtatt en reguleringssak og investeringssak slik at byggingen av en alternativ vannforsyningskilde kunne begynne.

På Huseby vest i Oslo trykket byråd Berg på den røde knappen som fyrte av den første tunnelsalven i et byggeprosjekt som har tatt 50 år å sette i gang.

Innen 2028 skal en 19 kilometer lang råvannstunnel som skal gå gjennom Lier, Hole og Bærum kommune til Huseby, være på plass. Vannet skal hentes fra Holsfjorden.