NRK skriver at avgiften utredes som et alternativ til forslaget om å opprette en sone fri for fossilbiler i Oslo sentrum.

I Oslo var byrådets mål et forbud mot fossilbiler innenfor Ring 1 allerede i år og innenfor Ring 2 i 2026. Men Statens vegvesen slo i fjor høst fast at et slikt forbud ikke er mulig innenfor dagens lovverk. Etter flere runder med staten har byrådet nå bedt Bymiljøetaten om å utrede en avgift som en plan b.

– Dette endrer ikke at det primære målet skal være nullutslippssone, men åpner for at en betalingsløsning kan være et skritt på veien dersom dette kan gi raskere innføring eller andre relevante fordeler, heter det i oppdragsbrevet fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Les også: Hvalrossen «Freya» på nye eventyr i Oslo: Skapte hodebry for politiet

– Unødvendig

Pressesjef Ingunn Handagard i NAF reagerer på byrådets nye forslag.

– Dette er inngripende og unødvendig, fordi det betyr en dobbelbetaling for den lille gruppen bilister diesel- og bensinbilistene som er igjen i Oslo. Det er allerede miljødifferensiering i bomringen i Oslo, men her skal man altså betale enda en gang, sier Handagard til Nettavisen.

Hun forteller videre at det er et sterkt virkemiddel å bruke, og NAF mener det må gis unntak for en slik ordning for blant annet beboere og bevegelseshemmede.

– Noe annet vil være hårreisende. I tillegg stiller vi spørsmål ved om en slik sone faktisk vil virke etter hensikten, for resultatet kan fort bli at folk må kjøre omveier rundt sonen, noe som hvert fall ikke vil få ned utslippene, sier pressesjefen.

Les også: Riksmekleren om SAS-konflikten: – Aldri opplevd lignende

Bekymret for utviklingen

Avgiftene på drivstoff er høye, bomring må betales inn og nå kan det komme en enda en avgift dersom forslaget til Oslo byråd blir en realitet.

– Det begynner å tårne seg opp for eierne av diesel- og bensinbiler. Vi ser med bekymring på utviklingen der det blir stadig dyrere å eie diesel- og bensinbil, samtidig som elbilfordelene fases ut. Overgangen til elbiler skjer raskt allerede, spesielt i byer som Oslo. De viktigste grepene for å støtte denne utviklingen er flere ladeplasser og at kjøpsfordelene på elbil består, sier Handagard i NAF.

– I stedet styrer politikerne på nasjonalt nivå mot å innføre moms på elbilpriser over 500 000 kroner, varsler kutt i fordelene og styrer mot økte bompenger på elbil. Det henger ikke på greip, legger hun til.

Hun mener nå at politikerne burde konsentrere seg om «å ikke undergrave en elbilpolitikk som så langt har vært en suksess», heller enn å ilegge de siste dieselbilistene i Oslo enda mer avgifter.

Oslo byråd understreker i oppdragsbrevet til bymiljøetaten at deres mål fortsatt er et forbud mot fossilbiler innenfor Ring 1 og Ring 2. Dette har NAF tidligere vært kritisk til, og pressesjefen gjentar kritikken:

– Et slikt forbud er mer egnet til å skape frustrasjon hos folk enn faktisk få til klimakutt. I undersøkelser vi gjør ser vi at Oslo-folk gjerne vil bytte til elbiler og sier seg enig i at klimagassutslippene fra bilkjøring er en utfordring. Ved å ta i bruk for inngripende virkemidler, som nullutslippssoner, kan støtten til andre og vel funderte tiltak settes i spill, mener Handagard.

- Byrådets hat mot bilistene

Også i det politiske Norge er det folk som reagerer på utredningen

Oslos byråd ønsker nå å skattlegge ekstra bilister som kjører med bensin- og dieselbiler. Denne skatten skal nå komme i tillegg til forslaget om å øke bompengene med 70% og selvsagt ønsker de samme partiene også å øke drivstoffavgiftene og avgiftene for kjøp av bil.

– Byrådets hat mot bilistene! Finnes det ingen grenser for byrådets hat mot bilister, og deres grenseløse trang til å forsøke å gjøre det verst mulig for folk flest og næringslivet i og rundt Oslo?, skriver Frank Sve (Frp), første nestleder i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, til Nettavisen.

– At de rødgrønne partiene tydeligvis har som målsetting å enten være under sperregrensen eller å komme dit raskest mulig, er tydelig, legger Sve til.

Han påpeker videre at «svindyre bompenger», drivstoffpriser på 27-28 kroner literen og svindyr strøm, og nå byrådets nye forslag på nye bensin og dieselavgifter, er hvert fall ikke noe innbyggerne eller næringslivet etterspør.

– Bedre og billigere kollektivtilbud er viktig, men også kunne legge til rette for valgfrihet der bilistene også har sin plass i Oslo, burde være et mål for byrådet, sier Frp-politikeren.

– Helt uholdbart

Morten Edvardsen, gruppeleder for Senterpartiet i Oslo,

– Byrådet, med MDG i spissen er monomant opptatt av å øke bompengene og påføre folk økte kostnader i stedet for å gjøre det som faktisk får flere over fra bil til kollektiv: billigere og mer fleksible billetter, sier Edvardsen til Nettavisen.

– Det er et overklasseperspektiv fra politikere som ikke forstår at det å bare øke folks utgifter også øker de sosiale forskjellene, det belønner de som har råd til å bytte til elbil, straffer dem som ikke har råd til å kjøpe seg en ny bil, samtidig som de ikke løfter en finger for å gjøre kollektiv mer attraktivt. Det er nemlig de med dårligst råd som kjører de eldste bilene eller som ikke har bil og dermed er avhengig av kollektiv, legger han til.

Edvardsen mener at da bystyrets flertall, mot Sps stemmer i juni, vedtok å øke bompengene for å finansiere Fornebubanen, skulle man kanskje tro at MDG, SV og Ap ville forstått at det ikke går an å kjøre på med nye økninger.

– Den gang ei, nå skal de utrede hvordan de kan innføre nye bilavgifter. Det er helt uholdbart, og usosialt, sier han.

– I revidert budsjett som bystyret behandlet i juni hadde byrådspartiene sjansen til å stemme for forslag for å gjøre det lettere å velge kollektivt, gjennom å gjøre billettsystemet mer fleksibelt, slik at det blir billigere jo mer du reiser. Det ville de ikke være med på. I tillegg måtte de tvinges til å innføre familierabatt hele uka, ikke bare i helger, legger Sp-politikeren til.

– Gang på gang viser byrådet at de heller vil straffe bilister hardere og hardere i stedet for å gjøre kollektiv mer attraktivt. At MDG mener det er rett er ikke overraskende, men at Ap er med på det er uforståelig, avslutter han.