Like før påske gikk forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ut i NRK med en klar oppfordring:

- Det er Norges største og viktigste næring. Vi skal fortsatt forvalte disse store naturressursene i mange tiår. Vi har brukt 50 år på å bygge opp kompetanse innenfor olje og gass. Nå er det for få som søker, vi trenger større interesse, sa en bekymret statsråd til NRK.

Og han la til:

- Det er sikkert mange som skal bruke påska på å bestemme seg for hva de skal bli.

Borten Moe viste da til søknadsfristen for å søke studier i Samordna opptak som i år er satt til 20. april. De siste årene har imidlertid interessen for petroleumsinteresser vært synkende, noe Nettavisen omtalte i fjor. Da MDG kom over statsrådens oppfordring dagen før påske, fikk de nærmest kaffen i vrangstrupen.

- Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende. Forskningsministeren har ansvaret for hele spekteret av utdanninger i Norge. Dermed har han ansvaret for generasjonen som skal skape det grønne skiftet. Han burde oppfordre folk til å ta grønne utdanninger. Det er også ekstra spesielt at mannen er oljemillionær. Da er det ikke særlig musikalsk å komme med dette, sier MDG-topp og stortingspolitiker Rasmus Hansson til Nettavisen.

I starten av mars i år hadde Ola Borten Moes olje-aksjer i selskapet Okea vokst til over 24 millioner. Hans oljeformue hadde steget med drøyt to millioner, drøye to uker etter at Russland bestemte seg for å invadere Ukraina.

- Gir blanke

Hansson hevder at det ikke gir mening å komme med et sånt råd, når verden står overfor en klimakatastrofe som ifølge ham krever at man må sette inn alt på å erstatte oljenæringen med klimavennlige jobber.

- Enda en gang er dette Senterpartiets svar på klimakatastrofen som FN trygler oss om å ta på alvor. Klimaproblemet er tydeligvis noe Borten Moe og Senterpartiet gir blanke i. Norske studenter ser tydeligvis og heldigvis lenger ut enn forskningsministeren, men det beste hadde jo vært om det var omvendt. Forskningsministeren burde være bedre enn gjennomsnittet til å vite hva Norge egentlig trenger, og det er at vi må kutte ut olje og gass så fort som mulig for å unngå en klimakatastrofe, mener MDG-politikeren.

- Det er fortsatt flere år til Norge kan fase ut norsk olje og gass. Hva mener du er alternativet til at Norges viktigste næring per dags dato, ikke skal risikere å stå med manglende kompetanse i fremtiden på grunn av lave søkertall?

- Alternativene er alle andre utdanninger enn olje og gass. Det finnes mange grunnleggende ingeniør, geo- og kjemiutdannelser. De er direkte relevante for å skape en grønn fremtid. Jeg må imidlertid nevne at jeg ikke er en tilhenger av utdanningsforbud, men Norge trenger noe helt annet enn flere i oljenæringen. Det er ikke noe problem med færre som studerer oljefag. Det er nok av mennesker i Norge som har kompetanse på petroleumsvirksomhet, hevder Hansson i svaret sitt.

Partiet til Hansson har vedtatt at oljeproduksjonen skal fases ut innen 2035, og han viser til at FNs råd om en rask overgang bort fra fossil energi.

- Oljeutdanning nå er et dårlig råd fra en minister. Borten Moe lurer folk. Regjeringen ber ungdom ta opp dyre studielån, for å produsere noe verden ikke trenger mer av. Hvis de følger rådet til Borten Moe, så vil disse studentene knapt ha kommet i gang i arbeidslivet før de må se seg etter en ny jobb, sier stortingspolitikeren.

- Hvilket utdanningsråd mener du statsråden heller burde ha gitt til norsk ungdom?

- Han burde ha bedt folk utdanne seg til de grønne jobbene vi må skape, ikke til det vi må omstille oss vekk i fra. Nå vil han en utdanne en stor gruppe med mennesker til stillinger, hvor de er avhengige av å stritte imot en grønn utvikling. Det er et utrolig dårlig råd, er det krystallklare svaret til Hansson.

– Vi skal produsere olje og gass i mange tiår fremover. Invasjonen av Ukraina har vist at Europa er det kontinentet med de høyeste energiprisene og den laveste forsyningssikkerheten. Norsk sokkel vil spille en viktig rolle i å løse dette. Alternativet er produksjon i diktaturer med langt høyere utslipp. Dessuten; tar du petroleumsutdanning, er du også godt stilt for å jobbe med for eksempel havvind og fornybar energi. Det er de store olje- og gasselskapene som har løftekraften, økonomisk og industrielt, til å gjennomføre den type omstillinger og investeringer vi trenger når man etter hvert skal produsere mer av andre energiformer.

Borten Moe: - Forutsigbart

Ministeren med ansvar for høyere utdanning, Ola Borten Moe, mener MDG-politikeren ser bort fra fakta og kaller utspillet hans "forutsigbart og lite interessant".

– Norge kommer til å leve av olje og gass i lang tid fremover. Det har rett og slett blant mange unge blitt upopulært å ta utdanning i olje- og gassektoren. Det kan skape kjempeproblemer for arbeidsmarkedet, sier han og peker på at alternativet kan bli å måtte importere mer av denne arbeidskraften fra utlandet.

– Om vi ikke utdanner det som trengs her vil vi måtte importere kompetanse fra utlandet – akkurat som da vi startet på norsk sokkel på 70-tallet. For oljeselskapene er ikke det nødvendigvis et stort problem, men det vil i så fall være mange tapte muligheter for Norge og oss som bor her.

Hva synes du om å høre MDG si du "gir blanke" i klima?

– Nå har Hanssons trosfeller i Europa kvittet seg med alt de ikke liker (atom, kull og olje) uten å ha en plan for hva det skal erstattes med. Resultatet er en energikrise som ødelegger kjøpekraften til vanlige folk og er ødeleggende for europeisk verdiskaping. I tillegg øker utslippene. Vi bør gjøre ting som virker. Da bør vi slutte å høre på MDG.

- Hansson mener at det allerede finnes mange som har kompetanse på petroleumsvirksomhet. Er du uenig?

– Store aktører som Norsk olje og gass (NOROG), oljeselskapet Lundin, Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har tidligere advart mot at for få unge utdanner seg innen petroleumsfag.

– Hansson mener at regjeringen lurer ungdommene til å ta opp dyre studielån, for så å risikere å måtte se seg om etter en ny jobb. Hva tenker du om den påstanden?

– Uansett hvilken utdanning man tar, må man være klar over at kompetansen og arbeidslivet endrer seg. Med oljeutdanning får du i mange tilfeller en utdanning du kan bruke videre, blant annet innen fornybar energi. Ingeniører, prosess og geologi er viktige uansett hva som skjer.