Onsdag lanserer Asamedic legemiddelet Coxor. Et nytt norsk legemiddel til akutt behandling ved hjerteinfarkt.

Legemiddelet inneholder virkestoffet acetylsalisylsyre (ASA), men ulikt det som finnes på markedet i dag, er det designet slik at man kan innta ASA i flytende form.

– Vi har gjort et vitenskapelig arbeid hvor vi har sammenlignet hvor mye av virkestoffet kroppen tar opp, ved inntak av ASA i ulike former. Vi sammenlignet Coxor med Albyl-E tyggetablett, og så at kroppen tok opp ASA kjappere når den fikk det flytende, forklarer Dan Atar til Nettavisen.

Han er professor i kardiologi og overlege, og har fungert som rådgiver for Asamedic i utviklingen av legemiddelet. Han forklarer videre at det er første gang et produkt med ASA har blitt registrert som akuttbehandling.

– Det er allerede fullt mulig å ha ASA hjemme, og så mange som nesten 600.000 nordmenn bruker det daglig. Da med en dosering på 75 mg som inntas i tablettform. Det er med andre ord ikke slik at man ikke har hatt muligheten for inntak av ASA i en akuttsituasjon, men det har ikke vært registrert som akuttbehandling.

Lettere tilgjengelig

Coxor er et reseptfritt legemiddel, og treffer norske apotekhyller allerede i midten av februar.

Atar mener det er som et gjennombrudd å regne at man nå kan skaffe et slikt legemiddel lett på egen hånd.

– Det er tilgjengeligheten til legemiddelet som er det mest spennende. Det er et farmasøytisk gjennombrudd, sett i lys av hvor lenge man har forsøkt å fremstille det flytende.

Han beskriver produktet som noe mange bør vurdere å ha hjemme, og mener man bør vurdere det selv om man ikke tidligere har hatt hjerteproblemer.

– Dette er en ting man med fordel kan ha i for eksempel jakkelommen, både hos de som er helt friske, men også de som har hatt infarkt tidligere. Begge målgrupper kan ha nytte av det.

Fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, mener tilgjengeligheten på legemiddelet kan være med på å redde liv.

– En betydelig andel av dem som dør av hjerteinfarkt, dør mens de venter på medisinsk hjelp. Tilgangen til en slik oppløsning er fordelaktig og vil kunne redde liv, sier fagdirektør Steinar Madsen til NTB.

Vil nå et større marked

Selskapet bak Coxor, Asamedic, er norsk. Administrerende direktør, Geir Ivar Westen, forteller til Nettavisen at onsdagens lansering kommer etter en lang prosess.

– Det er veldig spesielt. Vi har holdt på intensivt i 7,5 år. Det har tatt lengre tid, og kostet mer enn vi kunne tenke oss, men det er veldig fint å kunne stå her nå etter å ha vært igjennom alt vi har vært igjennom, forteller Westen.

Han er selv litt overrasket over at et slikt produkt ikke har vært tilgjengelig tidligere.

– Andre selskaper har kanskje ikke har hatt tro på patentering av en ny doseringsform eller rett og slett ikke tenkt utenfor boksen. Det innebærer også en betydelig risiko å starte en slik utvikling. Vi visste jo heller ikke hvor vi ville ende opp, uansett hvor stor tro vi selv har hatt på prosjektet

Etter lansering i Norge, er målet å nå et enda bredere marked.

– Vi ønsker å bidra til at så mange som mulig får tilgang til Coxor, og derfor vil vi også ha Coxor ut på verdensmarkedet. Nå er målet å få Coxor videre ut i Europa og deretter resten av verden, sier Westen.

Sammenliknes med Dispril

Legemiddelverket har vært involvert i prosessen med å godkjenne Coxor for reseptfritt salg. Det skjedde i 2021, men legemiddelet har ikke vært i salg ennå.

– Prinsippet med å løse opp ASA i væske, er ikke nytt. Vi hadde før preparatet Dispril, en tablett med ASA som man løste opp i vann og drakk, sier Madsen.

For 12 år siden forsvant Dispril fra markedet, ifølge Dagens Medisin. Siden har man måttet tygge eller knuse tabletter for å få så rask virkning som mulig.

I andre land finnes det flytende ASA i kapsler, men heller ikke de gir så rask effekt som det nye produktet.

– Det er fint å få tilgang til et preparat nå som er enkelt å bruke, sier Madsen.

LHL: – Sjekk med legen din

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) stiller seg positive til nyheten om det nye legemiddelet.

– Acetylsalisylsyre er et virkestoff vi kjenner godt, og som er i stor bruk. Det er sånn sett trygt og godt, og ikke minst velutprøvd. Det at det nå kommer et produkt som kan brukes ved symptomer ved akutt hjerteinfarkt, det ser vi på som veldig positivt, forteller generalsekretær Frode Jahren til Nettavisen.

Han er klar på at et slikt legemiddel kan bidra til å redde liv, men er opptatt av at det blir gitt tydelig informasjon til målgruppene.

– Vi vil orientere medlemmene våre om legemiddelet, og anbefaler alle i målgruppen å ta en prat med fastlegen sin. Det er noen som kan være allergiske for eksempel, og da er det best å ha sjekket om man skal ha det først, sier Jahren og legger til:

– Dette er ikke et alternativ til å ringe 113 ved hjerteinfarkt. Da skal du inn og få behandling. Dette er et hjelpemiddel som bidrar til å opprettholde blodgjennomstrømmingen til hjerte mens du venter på behandling.