Mer enn 4 av 10 lærere opplever statusen til eget yrke som synkende, og klart flere lærere opplever statusen til læreryrket som synkende framfor økende. Det viser en spørreundersøkelse blant 7500 grunnskolelærere. Undersøkelsen kommer fra Utdanningsdirektoratet, KS og Utdanningsforbundet. Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) omtalte undersøkelsen onsdag.

Ikke samme syn som befolkningen

Men lærerens oppfatning av eget yrke sammenfaller ikke med befolkningens oppfatning, ifølge kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

- Vi har sett en gledelig utvikling de siste årene, der undersøkelser blant potensielle studenter og i samfunnet viser at flere ser på læreryrket som attraktivt. Dette skyldes særlig at menns holdning til læreryrket har blitt markant mer positiv, sier Halvorsen til ANB.

Hun peker også på en økning i rekrutteringen av kvalifiserte søkere til lærerutdanning som et tegn på at yrkets status er på vei opp.

- På to år har økningen av kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningen økt med 34 prosent. Dette er en meget lovende og positiv utvikling for læreryrket. Lærerne kan se optimistisk på framtiden, mener kunnskapsministeren.

8 av 10 fornøyd med jobben

Undersøkelsen om lærerens syn på eget status viser også at 7 av 10 lærere mener de har gode forutsetninger for å gjøre en god jobb. Samtidig er 8 av 10 fornøyd med jobben sin.

- Dette er veldig bra, og det vil nok være mange yrker der folk er mer forbeholdne på dette punktet, påpeker Halvorsen.

Norges viktigste yrke

Kunnskapsministeren mener likevel det er et tankekors at mange lærere ser på egen yrkesstatus som synkende.

- Hvorfor tror du det er sånn?

- Det er det ingen god grunn til. Vi har sett klare tegn til en endring i læreryrkets status i befolkningen, men det tar kanskje litt tid før lærerne møter den holdningen. Folket må oppmuntre lærerne slik at selvtilliten deres stiger. Jeg tror mange begynner å bli oppmerksomme på at lærer er Norges viktigste yrke, sier Halvorsen.

- Bør kanskje lærerlønningene økes?

- Det er et forhandlingsspørsmål mellom KS og Utdanningsforbundet, og jeg kan ikke diktere dem, sier Halvorsen.

Halvorsen besøkte for øvrig lærerutdanningen på høgskolen i Sør- Trøndelag onsdag.