- Tidsbrukutvalgets rapport viser at oppfølgingen av Kunnskapsløftet har sklidd ut under nåværende regjering, sier Høyres skolepolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: Her er oppgavene som stjeler lærernes tid

LES OGSÅ: Slik kan hun få orden på skolen

- Nedslående
Hun karakteriserer utvalgets konklusjon som nedslående og mener den peker på en rekke områder der stadig mer av lærernes tid spises opp av byråkrati. Lærerne selv oppgir at det særlig er dårlig ledelse og utydelige kompetansemål som står i veien for et godt undervisningsmiljø på skolen.

- Har ikke løftet en finger
- Her har Kunnskapsministeren ingenting å skjule seg bak, dette har vi visst lenge, uten at statsråden har løftet en finger for å gjøre noe med det, mener Aspaker. Hennes konklusjon er at dagens rapport viser at en kunnskapsminister fra SV ikke kan forvalte Høyres kunnskapsløft. Nå oppfordrer hun Kristin Halvorsen til å løfte fram de gode eksemplene på skoler og skoleeiere som lykkes i å skape en kultur for læring.

- Haster
- Tidsbrukutvalgets rapport kommer sent, men godt, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande. Hun ber Kristin Halvorsen snarest sette forslagene fra utvalget ut i live.

- Det haster å få redusert byråkratiet i skolen og frigjøre lærernes tid slik at de kan være mer sammen med elevene. Derfor er det viktig at denne rapporten følges opp med konkret handling fra statsrådens side og ikke bare ender sine dager i en skuff, sier Skei Grande.

Hun sier det er viktig at statsråden nå tar konkrete grep og viser vilje til å gjøre noe med «tidstyvene» i skolen. Venstre sier de regner med at statsråden kommer til Stortinget med konkretisering av flere av utvalgets forslag allerede i januar.

- Byråkrat og fruktkutter
- Læreren er den mest sentrale innsatsfaktor for elevenes læring, og det er på høy tid at lærerne får mer tid til å være sammen med elevene fremfor å bruke tid på ikke-faglige fellesmøter, matutdeling og endeløs rapportering. Læreren skal være lærer – ikke byråkrat eller fruktkutter, sier Skei Grande.

Hun støtter utvalgets forslag om å trekke inn flere yrkesgrupper i skolen og viser til Venstres forslag om å styrke skolehelsetjenesten og øke antallet spesialpedagoger.

- Dette har de rødgrønne stemt i mot, men jeg forventer nå at de vil støtte Venstres forslag, sier Skei Grande.

- Trenger avlastning
Fremskrittspartiets utdanningspolitiske talsmann, Tord Lien, har også merket seg utvalgets forslag om at andre yrkesgrupper skal kunne komme inn og avlaste lærerne med oppgaver som ikke har med undervisning å gjøre.

- Dette er i tråd med hva Frp har foreslått tidligere. Vi har blant annet tatt til orde for at andre må inn i skolen for å avlaste lærerne når det gjelder papirarbeid. Men også for å få bukt med mobbing og uro i skolen må vi ha hjelp fra ekspertise. Problemet i dag er at lærer og rektor må bruke mye tid på å bekjempe mobbing og uro i skolen, noe de ikke har kompetanse til. Men det finnes andre yrkesgrupper som kan dras inn i dette, slik at lærerne kan konsentrere seg om undervisningen, sier Lien ifølge en pressemelding fra Frp.

- Men dette viser også behovet for å få tydeligere skoleledere, og jeg mener en femårig lærerutdanning, med et sterkere fokus på lederrollen til lærerne, er riktig vei å gå, sier han.

Last ned hele Tidsbrukutvalgets rapport her(PDF-fil, 77 sider)