Gå til sidens hovedinnhold

Lærerne kan streike seg til enda mer fri

Uenighet om lønn og arbeidstid kan sende norske lærere ut i streik fra mandag 26. mai. Også øvrige kommuneansatte krever sitt.

Skulle forhandlingene og en påfølgende mekling bryte sammen, vil det fjerde hovedoppgjøret på rad i kommunene ende med streik. Men hyppige konflikter til tross, lærerne bedyrer at de har kampmidler nok til en streik som varer gjennom sommeren.

Gjøres det alvor av truslene, og det ender opp med streik, betyr det at alle med skolebarn må legge årets sommerferie-kabal på nytt. For da begynner i så fall årets skoleferie én måned tidligere enn normalt.

- Vi har godt med kampmidler, så det er ikke det som skal stoppe oss. Vi tåler å streike, men vil jobbe intenst for å unngå en konflikt, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied til NTB.

Arbeidstid
Samlet omfatter KS-oppgjøret rundt 420.000 ansatte i norske kommuner. På forhånd har oppmerksomheten vært størst om lærerne, fordi det er her streikefaren framstår som størst.

Les også:Frykter danske tilstander i norsk skole

Bakgrunnen er et større etterslep når det gjelder lønn samt KS' krav om en ny arbeidstidsavtale. Disse forhandlingene har allerede pågått en tid, men vil nå bli del av hovedtariffoppgjøret.

- Ethvert nytt tema som kommer inn i tariffoppgjøret, høyner faren for streik. Arbeidstidsavtalen er veldig viktig for lærerne, så det er ikke tvil om at det bidrar til større konfliktfare, sier Lied.

Hun avviser at lærerne kan komme til å godta KS-kravene om ny arbeidstid dersom de får økonomisk kompensasjon.

- Det er ikke så enkelt. Vi lar oss ikke kjøpe ut, sier hun.

Sprikende krav
Torsdag innledet de fire organisasjonene på arbeidstakersiden forhandlingene med kommuneorganisasjonen KS i hovedtariffoppgjøret.

Unio, LO, YS og Akademikerne står sammen om å kreve kompensasjon for en svakere lønnsutvikling blant kommuneansatte de siste årene, sammenlignet med arbeidstakere i privat sektor. Ellers er prioriteringene ganske forskjellige.

Anført av Fagforbundet krever LO Kommune et løft for fagarbeidere og ufaglærte. YS Kommune vil heve det generelle lønnsnivået, mens Akademikerne vil ha mer til lektorene. Unio med Utdanningsforbundet i spissen ber om uttelling for sine utdanningsgrupper.

Arbeidsgiverorganisasjonen KS erkjenner at årets oppgjør blir krevende, men ønsker selv å bidra til rekruttering av flere arbeidstakere med kompetanse som kommunene etterspør.

Mer penger
Onsdag endte industrioppgjøret omsider i enighet om en økonomisk ramme på 3,3 prosent. Dette såkalte frontfaget legger føringer for andre oppgjør, men arbeidstakerne i offentlig sektor ser på prosentsatsen som et gulv, snarere enn et tak.

- Vi hadde gjerne sett et lavere rammetall i privat sektor, sier KS' forhandlingsleder Per Kristian Sundnes.

Han mener regjeringen må være beredt til å bidra med ekstra penger dersom det foreskrevne lærerløftet med satsing på etter- og videreutdanning skal bli noe av. Og det er slett ikke sikkert at det er tilstrekkelig å holde seg innenfor den anslåtte rammen i statsbudsjettet på 3,5 prosent.

- Det bør være rom for å gå over 3,5 prosent i år, sier Ragnhild Lied, som er Unios forhandlingsleder i lønnsoppgjøret.

Forhandlingene i KS-området skal avsluttes ved midnatt 1. mai. Blir det ikke enighet innen fristen, ender oppgjøret hos Riksmekleren. Og skulle meklingen også bryte sammen, blir det konflikt. Etter det NTB får opplyst, er mandag 26. mai datoen for når en eventuell streik vil bli innledet. (©NTB)

Kommentarer til denne saken