Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd.. Dermed er den langvarige lærerstreiken avsluttet.

– Partene har dessverre ikke funnet en løsning på konflikten. Streiken fører nå til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i det hun og partene møter pressen etter møtet.

Og fortsetter:

– Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse. Etter en samlet vurdering har jeg derfor foreslått tvungen lønnsnemnd, sier statsråden.

Ministeren understreker at hun er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konfliktene ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning i slike saker. Men når konfliktene medfører så alvorlige konsekvenser, har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier statsråden.

Les også

Når 13-åringer vurderer selvmord, må noen ta ansvar og stanse lærerstreiken

Vanlig skoledag igjen

For skoler berørt av streiken, betyr det at det vil bli vanlig skoledag igjen. Barne- og ungdomsskolene i Bergen kommune åpner onsdag.

– Det blir sendt ut melding til alle skolene nå, og vi håper vi når ut til så mange elever som mulig. Alle lærerne skal være på plass etter planen, sier han til BA.

Det samme gjelder barne- og ungdomsskoler i Bodø og Haugesund.

– Elevene kan møte på skolen som vanlig i morgen, sier skolesjef Gjertrud Elise Røvær til Haugesunds avis.

Barneombudet med krav til regjeringen

Barneombud Inga Bejar Engh sier til Nettavisen at hun er glad for at elevene nå kan komme tilbake til skolen og få en normal hverdag igjen.

– Dette viser igjen, som under pandemien, hvor viktig skolen er i barns liv., sier Engh til Nettavisen

Hun er likevel klar på at regjeringen må trå til for å kompensere for den undervisningen flere streikerammede elever har gått glipp av.

– Nå må regjeringen sørge for at kommunene setter inn kompenserende tiltak for de barna som har tapt undervisning under streiken, sier barneombudet.

Utdanningsforbundet: – En mørk dag

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, var ikke fornøyd med utfallet av streiken.

– Det er en mørk dag. KS har vunnet fram og skolene tapte. Det er sterkt beklagelig at regjeringen har valgt å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, sier Handal til pressen.

Handal sier også at noen lærere er så lei av situasjonen at de nå vil gi seg i yrket.

– De vurderer å slutte og noen har til og med gjort det.

KS: – Leit at løsning ikke var mulig

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS var heller ikke glad da han møtte pressen etter partenes møte.

– Det er bare å konstatere at det er leit at det ikke var mulig å komme fram til en løsning med lærerorganisasjonene.

Gangsø presiserte at partene har forhandlet i lang tid, med iherdige forsøk på å komme fram til en løsning.

– Det både rundt forhandlingsbordet, i tvunget mekling og i mange frivillige meklinger både før og etter sommerferien, sier Gangsø.

Gangsø var samtidig opptatt av at han nå ønsket at partene ser framover og at de bygger opp gjensidig tillit.

– Vi må finne ut hvordan vi kan samarbeide bedre med hverandre, og med politiske myndigheter, om å utvikle skolen slik at den blir best mulig.

– Lærerne er en viktig yrkesgruppe, og gjør en svært viktig jobb. Men vi løser ikke alle utfordringer i skolen, eller for lærerne, i et lønnsoppgjør. Det må vi jobbe med hver dag gjennom politisk og faglig partssamarbeid. Jeg håper lærerorganisasjonene vil delta i det arbeidet, sier Gangsø.

SE VIDEO: Utdanningsforbund-leder skuffet over regjeringen:

Over 8000 streikende

8150 lærere rundt om i Norge har vært ute i streik de siste månedene.

Selve lærerstreiken har vart siden juni, og den ble trappet opp ved skolestart i august. Det er den lengste lærerstreiken vi noensinne har hatt i Norge.

Neste uke starter høstferien over store deler av landet. Mange elever har til nå ennå ikke vært på skolen siden før sommerferien. Nå ser det ut til at de går mot en normal skolehverdag.