Gå til sidens hovedinnhold

Last man standing

I serie artikler vil iMarkedet fokusere på datasikkerhets-selskapet Norman. Her er vår første artikkel om selskapet

iMarkedet har fokusert på flere selskaper på Oslo Børs det siste året. Vi har skrevet om Tandbergs tunge utvikling i siste halvdel av 2002 i forkant av selskapets resultatvarsel, og Merkantildatas behov for en emisjon og brudd på lånebetingelsene før selskapet innrømmet problemene.Nå velger vi å sette fokus på "The last man standing" av vekstselskapene innen IT på Oslo Børs. Dette er Norman.Fra utskjelt til beundret

I likhet med Tandberg, da vi startet å fokusere på selskapet, er analytikernes mening om Norman nesten enstemmig. Alle mener at Norman er et godt kjøp for investorene.Slik var ikke situasjonen da dagens Norman-sjef Henning Hansen tok over sjefsjobben etter Bjørn Fosli. Da hadde selskapet lagt bak seg noen begredelig kvartaler, og det nye styret bestående av IT-mafiaen Svein Ramsay Goli, Arne Dalslaaen, Øystein Moan og Carl Espen Wollebekk, ville ha endringer. Hansen ble hentet inn fra Gartner Group.Hans første jobb ble å fokusere virksomheten mot færre produkter.- Det var blitt for mange produkter pr. hode i bedriften, sier markedssjef Audun Lødemel til iMarkedet.Resultatet ble en gigantnedskrivning og nedleggelsen av sikkerhetsløsningsdivisjonen Security Solutions. Divisjonene Norman Virus Control og Ibas ble beholdt.Norman skrev i en melding at de ikke klarte å finne noen partnere til forretningsområde Security Solutions og at "dette forretningsområdet, med unntak av produktet Norman Risk Check, vil bli avviklet".Avviklingen av Security Solutions ble gjennomført ved å etablere Risk Check som en egen avdeling i Norman. Avviklingskostnadene på 37,4 millioner kroner var i all hovedsak knyttet til nedskriving av produktrettigheter.Hva var Security Solutions?

Security Solutions skulle være tjenesteløsningsdivisjonen til Norman. I realiteten var imidlertid denne divisjonen mye sterkere knyttet til resten av Norman enn det som kom frem på organisasjonskartet.Inn i Security Solutions ble også produksjonsrettene fra tjekkiske AEC Ltd, som ble kjøpt i juni 2000, lagt. Dette oppkjøpet ga Norman teknologi og kompetanse innenfor "Public Key infrastructure" og "digital signatures". Kjøpesummen for 70 prosents eierandel var satt til 21,5 millioner kroner. Norman hadde opsjon på de resterende 30 prosentene.I tillegg til dette lå produksjonsrettene fra Normans australske selskap under Security Solutions.Ga resultater i aksjemarkedet

Oppryddingen i Norman ga umiddelbart resultater i aksjemarkedet. Grunnen var at selskapet kunne vise til bedring i resultatene. Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 42,1 millioner i tredje kvartal, mens det var ekstraordinære poster i forbindelse med opprydding i virksomhetsstrukturen på minus 46,1 millioner. Korrigert for dette ble resultatet pluss 4,0 millioner i tredje kvartal 2001.Var nedskrivningen reell?

Et interessant spørsmål i forbindelse med Norman-omleggingen er behandlingen av produktrettighetene i forbindelse med oppryddingen.Bakgrunnen for at dette er av interesse, er at en nedskrivning av produktretter, som fortsatt er i bruk i selskapet, vil skape bedre resultater i en periode enn det som strengt tatt er reelt.Grunnen er at kostnaden som avskrivningen av utvikling skal representere, altså forsvinner ut av regnskapet etter en oppryddingen. Dette er greit hvis produktrettene faktisk er "tapt'.Vi vil fokusere på dette i vår neste artikkel om Norman.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto