Da regjeringspartiene la frem en enighet som både skulle føre til mindre bompenger og bedre kollektivtransport, slo samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til på stortromma:

Hun sa nei, og ville øke bompengene betydelig for å redusere kollektivprisene med 20 prosent. Dels til hoderisting fra egne samarbeidspartnere.

Overveldende flertall vil prioritere kollektivprisene

Nå viser en ny spørreundersøkelse Sentio Research har gjort på oppdrag for Nettavisen, at Oslos velgere i aller høyeste grad vil prioritere lavere kollektivpriser hvis de måtte velge:

75 prosent av Oslos velgere oppgir at lavere kollektivpriser er viktigst, 18 prosent sier lavere bompenger.

- Helt på bærtur

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener tallene viser at årets valgkamp har vært skivebom:

- Disse tallene viser at høyresiden er helt på bærtur i miljøpolitikken. Tenk at Høyre, Venstre og Frp har kranglet i månedsvis om hvor mye billigere det skal bli å kjøre bil i byene, når det folk vil ha er billigere kollektivbilletter, reinere luft og kutt i klimautslippene, sier hun til Nettavisen.

- Norge har nå noen av de høyeste kollektivprisene i Europa. For mange familier er det mye dyrere å reise med bane eller buss enn bil når de skal på kino eller andre fritidsaktiviteter. Likevel har regjeringen utrolig nok økt momsen på kollektivreiser, sier miljøbyråd Berg.

Tidligere har Nettavisen fortalt at det å fjerne bomstasjonene i Oslo potensielt kan føre til 45 prosent dyrere kollektivreiser.

- Det trengs mer handlekraft, og mindre teater i miljøpolitikken. De Grønne går som eneste parti til valg på å kutte kollektivprisene med 20 prosent, og finansiere det med høyere bompenger. Det er bra miljøpolitikk som kommer hele byen til gode, og spesielt de med dårlig råd, sier hun.

Høyre: - Synd at én sak har fått dominere

Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, er ikke overrasket over resultatene.

- Diskusjonen om bompenger har fått overskygge mye viktigere spørsmål, som hvordan man skal få bedre skole, hvor mange nye stasjoner det skal være på T-banen og ikke minst om innbyggerne skal ha valgfrihet eller kommunale monopoler, sier Solberg.

- Heldigvis har det blitt mye mer oppmerksomhet rundt disse sakene den siste tiden, men det er synd at en sak som bare en liten del av innbyggerne er opptatt av, har fått dominere, sier han.

Han er klar på at det store flertallet i Oslo enten går, sykler eller bruker kollektivt til jobb.

- Jeg mener vi bør prioritere å senke billettprisene. Regjeringens kollektiv- og bompakke legger til rette for å gjøre det, ved å kunne senke månedsbilletten til under 700 kroner.

- Vil du også legge kommunens egne penger på bordet for å gjøre dette, eller holder det med bompakka?

- I første omgang bør vi bruke kollektiv- og bompakka fra staten. Det vil være et viktig første skritt i rett retning. Valget i Oslo står mellom en borgerlig side som vil ta imot penger til bedre og billigere kollektivtransport, og de som ikke ønsker det. Venstresiden er så opptatt av å øke bomtakstene at de er villige til å si nei takk til reduserte kollektivpriser. Høyre foretrekker å gjøre det attraktivt og å bruke gulrot, fremfor å gjøre hverdagen vanskeligere for folk, sier Lae Solberg.

Han sier samtidig at han ikke ønsker å bruke bompengeforliket til å redusere takstene i bomringen:

- Jeg mener vi ikke skal ha en generell takstreduksjon, men heller bruke pengene på en tretimers bompause på ettermiddagen, da blir pengene mer målrettet mot dem som har et behov for bilen til fritidsaktiviteter, sier byrådslederkandidaten.

Frp: Kan fint gjøre begge deler

Frps listetopp Aina Stenersen mener dette ikke er et enten-eller-spørsmål:

- En slik måling setter opp et kunstig skille mellom enten å redusere bompenger, eller å redusere kollektivprisene, når man helt fint kan gjøre begge deler i Oslo. Byrådet i Oslo har for eksempel både økt bompengeandelen, og økt prisene på både enkeltbilletter og månedskort i Oslo. Vi vil sette ned prisene i bomringen, og ha billigere månedskort, sier Stenersen til Nettavisen.

- Når det gjelder finansiering, så sier jo byrådet nei til midler fra staten i bompenge- pakken, som kunne ha redusert både kollektivpriser og bompengene lokalt. Oslo kommune har også tidenes største økonomiske handlingsrom, og et budsjett på 73 milliarder kroner, og bruker blant annet 13 milliarder kroner på sykkelveier fremover. Ved et blått skifte i Oslo, vil vi kunne realisere både kollektivprisene som veldig mange er opptatt av, samt redusere bompengeandelen som rammer de med lavest inntekt aller mest, ved å bruke skattebetalerne penger fornuftig, lover listetoppen.

Kun 70 prosent av FNB-velgere ville prioritert lavere bompenger

Bakgrunnstallene for undersøkelsen viser at holdningene til hva som bør prioriteres varierer veldig basert på politisk preferanse. Ingen av Venstres velgere mener for eksempel at det er rett å prioritere lavere bompenger, og marginale fire prosent av MDGs velgere foretrekker lavere bompenger.

Mer overraskende er det at kun 70 prosent av de som sier de vil stemme FNB ville prioritert bompengekutt foran kollektivpriskutt.

FNB-listetopp: - Vi har foreslått lavere kollektivsatser

Bjørn Revil er listetoppen for FNB i Oslo, og han lar seg ikke overraske over resultatet:

- Vårt parti har i programmet foreslått lavere kollektivtakster for eldre og studenter, og vi håper på å få gjennomslag for det hvis vi blir valgt inn. Men vi ønsker ikke at det skal bompengefinansieres, sier Revil til Nettavisen.

Han tviler derimot på at andre politikere i nevneverdig grad ønsker å prioritere lavere priser når det skal satses på kollektivt:

- Jeg så gjennom hva mange av venstresidepolitikerne hadde svart på en valgomat: Få, om noen av de jeg sjekket, ønsket «lavere kollektivpriser». Så kollektivsatsing betyr ikke nødvendigvis billigere kollektivtransport for folk flest. Pengene brukes nok heller på rådyre el-busser, en ekstremt kostbar trikkesatsing, samt en T-banetunnel som blir ferdig om veldig mange år dersom politikerne blir enige om hvor den skal gå da. Og hva Fornebubanen kommer til koste, tør jeg ikke tenke på engang, sier Revil.