Gå til sidens hovedinnhold

Lavere prisvekst enn ventet i USA

Prisveksten var lavere enn ventet i USA i august

Konsumprisene i USA steg 0,3 prosent fra juli til august. Det var på forhånd ventet et tall på 0,3 prosent blant makroøkonomene, ifølge Briefing.com.Veksten på årsbasis er 2,2 prosent.Kjerneindeksen, som holder matvarer og energi utenom, økte med 0,1 prosent. Her var det ventet en vekst på 0,2 prosent.Bakgrunn

Konsumprisindeksen er et mål på faktiske priser på et representativt utvalg av varer og tjenester som selges til forbrukere.For det første er det viktig å merke seg at dette dreier seg om faktiske priser ut til forbruker. Er det salg, går prisen ned. Økes avgifter, går prisen opp.For det andre er det viktig å merke seg at det er gjort et utvalg. Utvalget gjøres en gang i året og er ment å representere varer og tjenester som faktisk er etterspurt av forbrukerne. Ellers ville man over tid endt opp med en indeks hvor skomakertjenester veide tyngre enn PCer.Både i Norge og i USA er det fokus på kjerneinflasjon. I Norge er dette tallet korrigert for avgiftsendringer og energipriser. I USA er kjerneinflasjonen korrigert for matvare- og energipriser.Mens man i Norge har hovedfokus på årsveksten, altså i forhold til samme måned i fjor, snakker man i USA mest om månedsveksten, altså fra den foregående måneden.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto