Gå til sidens hovedinnhold

Laveste dødstallene på 58 år

Antall dødsfall på norske veier gikk ned i 2011. Nå lover veisjefen nye tiltak.

170 personer mistet livet på norske veger i 2011. Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Dette er en nedgang på 38 i forhold til 2010 – og det laveste tallet på 58 år.

- Dette er gledelig og viser at vi er på rett vei. Men samtidig er det 170 for mange. Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot drepte i trafikken er en av samfunnets viktigste kamper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

I 1950 mistet 133 livet, mens både vegtrafikken og dødsulykkene økte markant til 1970 da det omkom 560 mennesker i trafikken. De siste 40 årene har nedgangen vært jevnt nedadgående – fram til årets 170, som er det laveste siden 1953 med sine 163 drepte.

Mange årsaker
- Siden 1970 har samtidig trafikken mer enn tredoblet seg. Hvis antall drepte skulle fulgt veksten i trafikken, ville tallet på omkomne i dag vært nesten 2.000 og ikke 170, sier Moe Gustavsen.

Bedre biler og veier, samt lavere fart er blant forklaringsfaktorene. Gustavsen legger også vekt på arbeidet til politi og helsepersonell.

- Politiets innsats mot bilister med ekstremadferd, bedre trafikantopplæring og en akuttmedisinsk utvikling som gjør at man redder flere når ulykken først er ute er forhold som bidrar. Vi mener en målretting av kontrollvirksomhet og trafikksikkerhetskampanjer mot enkeltgrupper har gitt viktige gevinster. Et eksempel på det er det pågående arbeidet mot for høy fart etter fartsgrenser og vegforhold, som har gitt seg utslag i lavere fartsnivå på norske veger. Flere motorveger, mer midtrekkverk og forsterka midtoppmerking har også gitt resultat, sier Gustavsen.

Nullvisjon virker
Vegdirektøren mener at tallene viser at nullvisjonen har hatt effekt. Nedgangen er klart størst på de alvorligste ulykkene som gir død eller varig skadde. Samtidig ser han ikke bort fra at siste års nedgang kan være styrket av en tilfeldig statistisk reduksjon.

- For oss er trafikksikkerhet jobb nummer 1. Kampen mot drepte i trafikken bekjempes først og fremst med kunnskap. Vi må sette inn de tiltakene vi vet fungerer på de stedene hvor de gir dokumentert størst nytte. Midtrekkverk og forsterka midtoppmerking vil være et sentralt satsingsområde framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Kommentarer til denne saken