Det stormer rundt fødetilbudet i Kristiansund. Onsdag sto Kristiansund sykehus uten helt sentrale ledere: Både klinikksjef Georg Johnsen og konstituert assisterende klinikksjef Carina Wollan Myhre trekker seg fra sine stillinger ved sykehuset.

Samtidig søker avdelingssjef Johan Kippervik om ett års permisjon fra stillingen ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Alle tre oppgir ustabil bemanningssituasjon som årsak.

Tvisten står om hva som er forsvarlig bemanning ved avdelingen og om den skal bestå. Dette er en sak som Senterpartiet har lagt særlig mye prestisje i.

– Respektløst

– De siste 18 månedene har vært ekstremt krevende, sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, til Nettavisen tirsdag.

Dette avviser «Bunadsgeriljaen», en organisasjon som kjemper for fødetilbudet i distriktene, blankt.

– Helseforetaket Møre og Romsdal har brukt alvorlig sykdom og svangerskapspermisjon som unnskyldning for å ikke følge opp Stortingets vilje, sier leder Anja Cecilie Solvik, og utdyper:

– Det å si at jeg er fryktelig lei meg og forbannet, det er en underdrivelse. Helseforetaket har heller stengt avdelingen enn å leie inn vikarer. Det er respektløst overfor de fødende kvinnene som har opptil fire timers reisevei når de nå må føde i Molde.

Helseministeren til Møre og Romsdal

Solvik etterlyser svar fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Dette er helseministerens ansvar, og det er svært viktig at hun kommer på banen og løser denne floken.

Kjerkol opplyser i en e-post til Nettavisen at hun i løpet av kort tid vil reise til Møre og Romsdal.

– Det er beklagelig at ledere og flinke fagfolk trekker seg. Vi trenger flere dyktige fagfolk, ikke færre, sier hun, og viser til stortingsvedtaket:

– Helse Møre og Romsdal har gjort en iherdig jobb med å følge opp dette vedtaket i en vanskelig situasjon. Det er de dyktige fagfolkene i helseforetaket som må jobbe for å løse denne situasjonen på en slik måte at pasientsikkerhet og forsvarlighet i tilbudet ivaretas.

– Uforsvarlig

Administrerende direktør Øyvind Bakke mener videre drift ikke er forsvarlig gitt dagens situasjon. Det har kommet en rekke forslag til hvordan helseforetaket kan rekruttere jordmødre og gynekologer til fødeavdelingen. Ifølge Bakke kan det få store negative konsekvenser å gi en gruppe leger høyere lønn.

Men Solvik vil ikke gi opp.

– Vil dere fortsette kampen om fødeavdelingen, eller gir dere opp?

Vi fortsetter.

Jublet i fjor

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte Hurdal-plattformen i oktober 2021, var bunadskledde Solvik på plass og jublet over regjeringens satsing.

– Vi er veldig glade. Fødeavdelingen i Kristiansund er nevnt, den skal bestå - også etter 2025, etter at nytt sykehus står ferdig på Hjelset, sa hun ivrig til Nettavisen. Solvik mente det ikke var noen tvil om at avdelingen skulle bestå, men hvordan det skulle bestå.