Ledere i Røde Kors kjøpte tjenester av seg selv - går av på dagen

- Det som skjedde var en personkonflikt. Det var en uenighet mellom oss.

18.03.14 15:03

(Bergensavisen) Distriktsleder Kristian Strønen, omsorgsleder Audun A. Ingvartsen og hjelpekorps-leder Jahn Petter Berentsen trakk seg alle under Hordaland Røde Kors sitt årsmøte i Ullensvang denne helgen.

– Det som skjedde var en personkonflikt. Det var en uenighet mellom oss. Da valgte jeg å trekke meg for ikke å ødelegge arbeidet for resten av styret, sier Strønen.

Brudd på regler

Sammen med Ingvartsen og Berentsen skal Strønen som styremedlem for et aksjeselskap eid av Hordaland Røde Kors ha brutt organisasjonens etiske regelverk.

– Saken er kikket på av Røde Kors sin egen kontrollkomité og Deloitte, samt den interne kontrollenheten i Norges Røde Kors sentralt. Det er ikke avdekket misligheter i noen av gjennomgangene, men det er avdekket at det er gjort ting i en rekkefølge som ikke har vært slik den burde være, sier daglig leder Lars Atle Skorpen i Hordaland Røde Kors.

Bakgrunnen er etableringen av et beredskapsprosjekt i distriktet. Hordaland Røde Kors startet i april 2013 et eget aksjeselskap for å gjennomføre et prosjekt med beredskapstilhengere full av nødutstyr som kan brukes ved nødsituasjoner, søk etter mennesker og annet. I styret i selskapet satt de tre lederne som alle trakk seg denne helgen. Fjerdemann i styret var Ove Normann Birkeland.

Styret i aksjeselskapet brukte totalt 500.000 kroner på konsulenttjenester fra de to firmaene Target Advisor og MMC. Disse er kontrollert av henholdsvis styremedlemmene Jahn Petter Berentsen og Ove Normann Birkeland. Dette skal ha blitt gjort uten at tjenestene ble lagt ut til anbud. Også innkjøp av utstyr til flere hundre tusen kroner er gjenstand for konflikt. Dette skal ha vekket kontrollkomiteen i Hordaland Røde Kors, som ba om hjelp fra Røde Kors sentralt til å vurdere forholdene. Konklusjonen var knusende. De slo fast at det selskapet var ansvarlig for brudd på det etiske regelverket og habilitetsreglene i Røde kors.

Innkjøp uten anbud

«Distriktsstyret har vært orientert om opprettelsen av selskapet og styrets sammensetting, uten å stille spørsmålstegn ved om en tøyde habilitetsreglene i Røde Kors. Selskapets styre har aktivt avvist at det forelå inhabilitet i selskapets styre sommeren og høsten 2013. Hele styret i selskapet var ansvarlig for brudd på det etiske regelverket og habilitetsreglene i Røde Kors», står det i en rapport fra Røde Kors i Norge sin interne kontrollenhet.

– Vi har bistått kontrollkomiteen i Hordaland med en faktaundersøkelse, på bakgrunn av at det kom frem diverse påstander og beskyldninger som distriktet ønsket en klarhet i. Vi har anbefalt at de nå ryddet opp i en del av forholdene som faktaundersøkelsene avdekker, sier kommunikasjonssjef Øistein Mjærum i Røde Kors Norge.

I rapporten sto det at etableringen av selskapet «skjedde i full fart med liten vekt på god planlegging», at det ble gjennomført innkjøp, uten en forutgående anbudskonkurranse.

Innkjøp gjort av selskapet var ikke i tråd med Røde Kors sine innkjøpsregler, slår rapporten fast:

«Innkjøpsreglene i Røde Kors gjelder hele organisasjonen, uavhengig av juridisk organisering. Det betyr f.eks at selskaper som opprettes og er 100 prosent eid av et ledd i organisasjonen, skal følge dette regelverket. Det har vært et bevisst valg i selskapet ikke å følge innkjøpsreglene i Røde Kors og innhente flere konkurrerende tilbud, verken ved kjøp av utstyr til Beredskapshengeren eller ved kjøp av konsulenttjenester», står det i rapporten.

- Liten idiotting

BA har ikke kommet i kontakt med Jahn Petter Berentsen mandag.

Audun Ingvartsen svarer i likhet med Strønen at bakgrunnen for at han trakk seg er en intern personkonflikt.

Han hevder at en misforståelse i forbindelse med et innkjøp førte til rapporten fra kontrollkomiteen.

– Det ble sagt noe som var uriktig, som igjen førte til en rapport som var uriktig. Det har blitt til en unødvendig stor ting, sier Ingvartsen.

– Jeg har respekt for at eierne av organisasjonen kan synes noen vurderinger var feil. Noen synes det var uheldig med den sammenblandingen av roller, sier Ingvartsen.

Mens kontrollenheten mente at «etableringen av selskapet skjedde imidlertid «i full fart» med liten vekt på god planlegging og kvalitetssikring.», mener Invartsen at hurtig handling var viktig.

– Vi vurderte at det var riktig fordi vi ville ha prosjektet igang.

Saken fra kontrollkomiteen har skapt konflikt mellom styremedlemmene Berentsen og Ingvartsen på ene siden, og styreleder Strønen på andre.

– Det går på tillit. Det har vært steile fronter som har blitt en slags konflikt, sier Ingvartsen.

Les flere saker fra Bergensavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag