Den tidligere polititoppen ble fredag dømt til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Med avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett er skyldspørsmålet endelig avgjort.

– Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig. Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, og slik skal det fortsette å være, sier Vågslid til NTB.

Derfor ber hun om en ekstern gransking av Oslo politidistrikt med utgangspunkt i dommen og det som har kommet fram i rettssaken.

- Tjent med ekstern gransking

– Jeg er glad for at Oslo politidistrikt på eget initiativ har tatt grep for å skjerpe sine egne rutiner, sine etterforskningsmetoder og interne kultur. Men alle vil uansett være tjent med en ekstern gjennomgang av denne saken, som ikke bare angår Oslo politidistrikt, men i bunn og grunn om tilliten til politiet og deres samfunnsoppdrag, sier Lene Vågslid.

FrPs justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, støtter kravet om en ekstern og uavhengig granskning av Oslo-politiet etter Jensen-dommen.

- Jeg mener det er ulike sider ved denne saken som gjør det nødvendig å se nærmere på politiets arbeid. Forhold som har kommet frem i denne saken, krever en grundig granskning av politiet, sier Amundsen ifølge en pressemelding.

Som justisminister tok han til orde for granskning allerede i 2017.

Amundsen peker på at en slik granskning ikke bare må handle om rutiner og retningslinjer, men også om kultur og ledelse innen politiet. Han mener at dersom en slik granskning ikke iverksettes, vil dette være svært skadelig for tilliten både til politiet og til rettsstaten.

Amundsen: - Korrupsjon forgifter samfunnet

- Vi må bevare tilliten til politiet og rettsstaten. Da er vi avhengige av full åpenhet og en gjennomgående granskning av hvordan politiet jobber, sier han.

- Korrupsjon forgifter samfunnet, og er i særdeleshet ødeleggende for rettsstaten vår. Derfor må vi alltid jobbe mot og forhindre fremvekst av korrupsjon. Det forutsetter en grundig granskning av denne saken, avslutter Amundsen.

(©NTB)